ოთხშაბათი, 01 ივნისი, 2016 თბილისის დრო 11:18

ძიებაში დახმარება


ძიებისთვის განკუთვნილ ფანჯარაში ჩაწერეთ ტექსტი, რომელსაც ეძებთ, და დააჭირეთ ღილაკს "ძიება". საძიებო სისტემა გაჩვენებთ ძიების შედეგს: იმ დოკუმენტების სიას, რომლებიც თქვენს მიერ მოთხოვნილ ტექსტს შეიცავს. ამ სიიდან რომელიმე დოკუმენტის წასაკითხად დააწკაპუნეთ ბმულზე.


  •  ფრაზა "ბრჭყალებში" ჩასვით
  •  დაწერეთ + ნიშანი ყოველი სიტყვის ან ფრაზის წინ, რომლის მოძებნაც გსურთ.
  •  დაწერეთ - ნიშანი ყოველი სიტყვის ან ფრაზის წინ, რომლის გამორიცხვაც გსურთ.მაგალითები:
  •  ძაღლი ქალაქი "დიდი სახლი"- ნაპოვნი ტექსტი შეიძლება შეიცავდეს ან სიტყვას ან ფრაზას
  •  +ძაღლი წიგნი ქალაქი -ფანჯარა - ნაპოვნ ტექსტში შეიძლება შედიოდეს "წიგნი", "ქალაქი"; ნაპოვნ ტექსტში უნდა შედიოდეს "ძაღლი"; ნაპოვნ ტექსტში არ უნდა შედიოდეს "ფანჯარა"საგანგებო ნიშნები

? აღნიშნავს ნებისმიერ ცალკე ასოს. მაგ. კა?ა შეესაბამება სიტყვებს კატა და კაბა.

= აღნიშნავს ნებისმიერ ციფრს (0-9). მაგ. === შეესაბამება ნებისმიერ სამნიშნა რიცხვს.

* აღნიშნავს ნებისმიერი რაოდენობის ასოებს. მაგ. ო*ხი შეიძლება შეესაბამებოდეს სიტყვებს ოთხი, ოთახი.

~~ აღნიშნავს რიცხვების რიგს. მაგ. 14~~18 შეესაბამება 14-ს, 15-ს, 16-ს, 17-ს ან 18-ს.

ნიშნები, რომლებიც არ იძებნება

Horizontal Tab, Line Feed, Form Feed, Carriage Return, Space, Backspace, VerticalTab

- ! " # $ & ' ( ) * + , . / : ; < = > ? [ \ ] ^ ` { | } ~ %