შაბათი, 25 ივნისი, 2016 თბილისის დრო 00:17
რთე/რთ-ის მასალების გამოყენების უფლება
 
სტატიების გადაბეჭდვა, აუდიოს და ვიდეოს გამოყენება
რთე/რთ მიესალმება ამ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიათა ტექსტის გადაბეჭდვას და გავრცელებას. ასევე მივესალმებით რთე/რთ-ის მასალების რეგულარულ გაგზავნას ვებსაიტებისთვის, ადრესატების ჯგუფებისთვის, ახალი ამბების ხელმომწერებისთვის და მონაცემთა ბანკებისთვის. მაგრამ რთე/რთ-ის მასალების გაყიდვა მკაცრად აკრძალულია.

რთე/რთ-ის მასალების გამოყენებისას ვითხოვთ, რომ მოიხსენიოთ რთე/რთ და დაურთოთ:

* radiotavisupleba.ge-ს სტატიასთან დამაკავშირებელი მუდმივი ბმული,

* შემდეგი ინფორმაცია, რომელიც ყოველ სტატიას უნდა დაერთოს:

Copyright (c) 2011. RFE/RL, Inc. იბეჭდება რთე/რთ-ის (Radio Free Europe/Radio Liberty, 1201 Connecticut Ave., N.W. Washington DC 20036) ნებართვით.

სტატიიდან მონაკვეთების შერჩევის შემთხვევაში მოვითხოვთ აღინიშნოს, რომ მასალა არის ნაწყვეტი. დაუშვებელია პროდუქტის მნიშვნელობის, სახელისა თუ მთლიანობის შეცვლა. რთე/რთ ინარჩუნებს უფლებას, ნებისმიერ დროს გააუქმოს თავისი მასალების გამოყენებაზე გაცემული ნებართვა.

რთე/რთ-ისა და მისი სამაუწყებლო სამსახურების პირდაპირი თუ დაარქივებული საინტერნეტო გადაცემები მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ მსმენელთა აუდიტორიის პირადი მოხმარებისთვის არის განკუთვნილი. ამ პროგრამების ტრანსლაცია, რეტრანსლაცია ან სხვა სახით მოხმარება აკრძალულია რთე/რთ-ის საგანგებო წერილობითი ნებართვის გარეშე.

რთე/რთ-ის ტექსტური, ფოტო, აუდიო ან ვიდეომასალების გამოსაყენებლად ნებართვისთვის მოგვწერეთ მისამართზე: web@rferl.org.

მესამე მხარის მასალები
რთე/რთ-ის ზოგიერთი პროდუქტი შეიცავს სხვა ორგანიზაციების მიერ შექმნილ მასალებს („მესამე მხარის მასალებს“), ისეთებისა, როგორიც არიან, მაგალითად, ასოშიეიტედ პრესი, როიტერსი, ფრანს პრესი, იტარ-ტასი და ა.შ. სანამ გამოიყენებთ რთე/რთ-ის რაიმე პროდუქტს, რომელიც შეიცავს „მესამე მხარის მასალებს“, ჯერ ნებართვა უნდა მოიპოვოთ არა მხოლოდ რთე/რთ-ისგან, არამედ „მესამე მხარის მასალების“ უფლებათა მფლობელისგანაც.

გარეშე საიტებთან დამაკავშირებელი ბმულები
რთე/რთ თავის ვებსაიტებზე დროდადრო ათავსებს იმ კერძო პირთა ან ორგანიზაციათა საიტებთან დამაკავშირებელ ბმულებს, რომლებიც არ არიან რთე/რთ-ის პარტნიორები. იმის გადაწყვეტისას, დაუშვას თუ არა თავის ვებსაიტებზე უცხო ბმულების განთავსება, რთე/რთ უპირატესობას ანიჭებს სამოქალაქო სამსახურში მყოფ არაკომერციულ, პოლიტიკურად მიუკერძოებელ ორგანიზაციებს. რთე/რთ არ აკონტროლებს ამ გარეშე საიტებს და რეკომენდაციას არ უწევს ასეთ საიტებზე განთავსებულ ან მათი გზით ხელმისაწვდომ ვმითართეთ შინაარსს, ოპერატორებს, პროდუქტებს თუ მომსახურებას. რთე/რთ-ს არ ეკისრება პირდაპირი ან არაპირდაპირი პასუხისმგებლობა ან ვალდებულება რაიმე ზარალისთვის, რომლის მიზეზია (ან მიიჩნევა, რომ მიზეზია) ასეთი საიტების გზით ხელმისაწვდომი მასალებით, პროდუქტებით ან მომსახურებით სარგებლობა.

ციტირების წესი
გთხოვთ, რთე/რთ-ის მასალების სამეცნიერო მიზნებით გამოყენებისას მიმართოთ ციტირებას. ციტირების წესებისთვის მიმართეთ შემდეგ ვებსაიტებს:

APA:
Electronic Reference Formats Recommended by the American Psychological Association

Chicago & Turabian:
A Brief Citation Guide for Internet Sources in History and the Humanities (by Melvin E. Page)

General Resource:
Karla's Guide To Citation Guidelinesპირადი ინფორმაციის დაცვის წესები

რადიო “თავისუფალი ევროპა”/რადიო “თავისუფლება” მიიჩნევს, რომ მომხმარებლებს უფლება აქვთ, პირადი ხასიათის ინფორმაციის გაცხადების გარეშე, გაუკონტროლებლად ისარგებლონ ინტერნეტით და აწარმოონ ნავიგაცია.

იმისთვის, რომ გავაუმჯობესოთ საინფორმაციო სამსახურით ჩვენი საიტის მომხმარებლების უზრუნველყოფა, მათგან ორი სახის მონაცემებს ვაგროვებთ. ესაა იმ მომხმარებელთა ელექტრონული ფოსტის მისამართები, რომლებსაც სურთ რთ/რთე-ის პუბლიკაციების ელექტრონულად გამოწერა და, მეორე მხრივ, მონაცემები, რომლებიც ჩვენს საიტზე შესვლისას გროვდება მისი მოხმარების სტატისტიკის დასადგენად.

ელექტრონული მისამართები
რთ/რთე-ის ახალი ამბების გამოშვებების მიღების მსურველები ნებაყოფლობით გვაწვდიან თავიან ელეტრონულ მისამართებს ახალი ამბების გამოშვებების მისაღებად. რთ/რთე არავითარ შემთხვევაში არ გადასცემს ამ მისამართებს მესამე მხარეს. გარდა ამისა, ხელმომწერთა სია არც ჩვენი კომპანიის ფარგლებში იქნება გამოყენებული რაიმე სხვა მიზნით, გარდა ახალი ამბების გამოშვებების დაგზავნისა. ხელმომწერს შეუძლია ნებისმიერ დროს თქვას უარი ახალი ამბების ნებისმიერი გამოშვების მიღებაზე იმ წესების მიხედვით, რომლებიც მითითებულია ახალი ამბების გამოშვებაში და გამოქვეყნებულია ჩვენს ვებსაიტზე. თუკი პრობლემა შეგექმნებათ გამოწერის გაუქმებისას, შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენს თანამშრომელს მისამართზე, რომელიც გამოქვეყნებულია ახალი ამბების ყოველ გამოშვებაში, ან საინტერნეტო განყოფილებას მისამართზე: tavisupleba@rferl.org

სტატისტიკური მონაცემები
ვებგვერდების სხვა გამომცემელთა უმრავლესობის მსგავსად, რთ/რთე-ც აგროვებს მომხმარებელთა შესახებ მონაცემებს რთ/რთე-ის ვებგვერდზე მათი სტუმრობისას. ამ მონაცემების დანიშნულება მარტივია: დავთვალოთ, რამდენი ადამიანი ეწვია ჩვენს გვერდს, რომელი ქვეყნიდან არიან ისინი, რომელ გვერდს სტუმრობენ და სხვ. მონაცემთა შეგროვების პროცესი რთ/რთე-ს თქვენი ვინაობის დადგენის საშუალებას კი არ აძლევს, არამედ მხოლოდ იმ კომპიუტერის ნომრისა, რომლიდანაც შეხვედით ვებსერვერზე. ამ მონაცემებს ვაგროვებთ ბრაუზერის სტანდარტული ფუნქციის, cookie-ს მეშვეობით, რომლითაც დგინდება, ვებსაიტის რომელ გვერდებს ეწვია მომხმარებელი. ეს ფუნქცია ავტომატურად იქმნება ჩვენს ვებსაიტზე ყოველი ახალი შემოსვლის შემდეგ და ქრება მას მერე, რაც მომხმარებელი დატოვებს საიტს. ამ გზით შეგროვებული მონაცემები შიდა მოხმარებისთვის არის განკუთვნილი, მათი მეშვეობით შესაძლებელია დადგინდეს ახალი ამბების მომხმარებელთა მოთხოვნილებები და ამის გათვალისწინებით გაუმჯობესდეს საიტი.