ორშაბათი, 05 ოქტომბერი, 2015 თბილისის დრო 07:58

ბლოგები

სექტემბერი 2015

გლობალური ისტორია და ჩვენი ხმაწართმეული ისტორიები

ჩემთვის მნიშვნელოვანი ავტორით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმედგაცრუება აგვისტოს ომის დროს მივიღე. იმანუელ უოლერსტაინმა, - უდიდესმა სოციოლოგმა, რომლის „მსოფლიო სისტემების თეორიის“ გაგებასაც მთელი ძალისხმევით ვცდილობდი სტუდენტობის დროს - გამოაქვეყნა ბლოგპოსტი სახელწოდებით „გეოპოლიტიკური ჭადრაკი: კავკასიაში მიმდინარე მინიომის ფონი“, რომელშიც ძალიან გულგრილად, დისტანციიდან აღწერა საქართველოს ტრაგედია. „გეოპოლიტიკა ორ მოთამაშეს შორის ჭადრაკის გიგანტური ციკლია, რომლის დროსაც მოთამაშეები პოზიციური უპირატესობის მოპოვებას ცდილობენ. უმნიშვნელოვანესია იმ წესების ცოდნა, რომლებიც თამაშს მოცემულ მომენტში წარმართავს“, წერდა უოლერსტაინი და დასავლეთს, უწინარესად შეერთებულ შტატებს, რუსეთთან მიმართებით ამ წესების დარღვევაში ადანაშაულებდა, მათ შორის საქართველოს მაგალითით.

ეს დისტანციურობა ბევრი მოაზროვნის ტექსტებს გასდევს უწყვეტ ფონად. მაგალითისთვის, იხილეთ ნოამ ჩომსკის ტექსტები უკრაინის კრიზისზე - ის ვითარებას მხოლოდ დიდი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების პრიზმიდან უყურებს და წერს, რომ უკრაინის გარშემო განვითარებული მოვლენების რეალური მიზანი დასავლეთის მიერ რუსეთის დასუსტებაა. მის ტექსტებში, ფაქტობრივად, არაა ნახსენები თავად უკრაინის, მისი ხელისუფლების ან ხალხის პოზიცია და მისწრაფება. ჩომსკი, სხვა ბევრი მემარცხენე ავტორის მსგავსად, წერს დიდ მოთამაშეებზე, გეოპოლიტიკურ გავლენებზე, დასავლეთსა და რუსეთს შორის მეტოქეობაზე და ნაკლებად აინტერესებს მცირე ერების ხვედრი, სურვილები თუ არჩევანი.

ამ ტენდენციის ძალიან მკაფიო კრიტიკას ახლახან წავაწყდი, ტონი ჯატის ესეების კრებულში. ერთ-ერთ სტატიაში ჯატი განიხილავს ალბათ მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი და მნიშვნელოვანი ისტორიკოსის, ერიკ ჰობსბაუმის მონუმენტურ ნაშრომს „უკიდურესობათა ხანა: მოკლე მეოცე საუკუნე, 1914-1991“ და აღნიშნავს, რომ ჰობსბაუმი თვალში საცემი გულგრილობით ეკიდება აღმოსავლეთ ევროპას. ჯატი წერს, რომ თითქმის ექვსასგვერდიან წიგნში ჰობსბაუმი სულ ექვს გვერდს უთმობს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში დამყარებული ე.წ. „ნამდვილი სოციალიზმის“ ანალიზს; ხოლო 1950-იანი წლების შავ ფურცელს - საჩვენებელ სასამართლოებს - აბზაცზე ნაკლები აქვს მიძღვნილი. საბჭოთა კავშირის რეპრესიული განზომილების თაობაზე ჰობსბაუმს ილუზიები არ აქვს, თუმცა, კავშირის შექმნას უწოდებს იმ დაშლის და დეზინტეგრაციის ერთადერთ ალტერნატივას, „რომელიც განიცადეს სხვა არქაულმა და დამარცხებულმა იმპერიებმა, კერძოდ ავსტრო-უნგრულმა და თურქულმა. მათგან განსხვავებით, ბოლშევიკურმა რევოლუციამ, სულ მცირე, კიდევ 74 წლით შეინარჩუნა ძველი ცარისტული სახელმწიფოს მრავალეროვნული ტერიტორიული ერთობის დიდი ნაწილი“. და ეს რომ შემთხვევითი შეფასება არ არის, კიდევ უფრო ნათელი ხდება მოგვიანებით, როცა ჰობსბაუმი საბჭოთა კავშირის დაშლას აღწერს და ამბობს, რომ ამან მეთვრამეტე საუკუნის შემდეგ პირველად შექმნა „საერთაშორისო სიცარიელე ტრიესტიდან ვლადივოსტოკამდე“. იმ ხალხებისთვის, რომლებიც საკუთრივ ამ „სიცარიელეში“ ცხოვრობდნენ, მეოცე საუკუნის ისტორია სრულიად განსხვავებულად აღიქმებაო, წერს ჯატი და დასძენს - საქმე ისაა, რომ ჰობსბაუმს, მარქსის მსგავსად, ეს მცირე ერები დიდად არ აინტერესებს.

ამ პრობლემაზე - ან, უფრო მძიმე ტერმინოლოგიით რომ ვთქვათ, ამგვარ დისკურსულ ველზე - ბევრს ვფიქრობ. მაინტერესებს, მაინც რა არის იმის მიზეზი, რომ მემარცხენე მოაზროვნეებს, რომლებმაც, ხშირ შემთხვევაში, მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნეს დასავლეთის კოლონიალიზმის კრიტიკას და სამხრეთ აზიის, ახლო აღმოსავლეთის, ან ლათინური ამერიკის ქვეყნების ჩაგვრის ანალიზს, ასეთი ხაზგასმული გულგრილობა ახასიათებთ „ჩვენს“ სივრცესთან მიმართებით.

ამ კითხვაზე ყველაზე მარტივი პასუხი ალბათ ის არის, რომ მათი მხრიდან დასავლეთის კოლონიური განზომილების კრიტიკიდან ლოგიკურად გამომდინარეობს ოცნება დასავლეთის, განსაკუთრებით კი შეერთებული შტატების გეოპოლიტიკური გავლენის „დაბალანსების“ შესახებ. ეს ოცნება კი, თავის მხრივ, რუსეთის, როგორც პოტენციური „გამაწონასწორებლის“ იმპერიულ მისწრაფებებს ანიჭებს ლეგიტიმაციას. ამ ყველაფერს რამდენიმე ნეგატიური შედეგი მოსდევს - გარდა იმისა, რომ ასეთ ჭრილში ნაკლებად მნიშვნელოვანი ხდება უმთავრესი საკითხი - დასავლეთსა და რუსეთს შორის ღირებულებითი განსხვავება - მათ პოზიციას თუ მათ მიერ შექმნილ დისკურსულ ველს ბევრი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს და უკრაინის, ინტერესები ეწირება.

მაგრამ ეს პასუხი არ არის საკმარისი.

მთავარი პრობლემა, ჩემი აზრით, სხვაგან უნდა ვეძებოთ. იმ ფაქტში, რომ წარსულში იმპერიული დომინაციის ქვეშ მყოფი სხვა ქვეყნების თუ ყოფილი კოლონიებისგან განსხვავებით, „ჩვენ“ ჯერ კიდევ ვერ მოვიპოვეთ ადგილი გლობალურ ისტორიოგრაფიაში, ვერ შევძელით ისტორიის ჩვენი პერსპექტივიდან წაკითხვა. კი, ჩვენს რეგიონთან მიმართებით არაერთი აკადემიური დარგი თუ მოდური მიმდინარეობა შეიქმნა. მაგალითად, “პოსტ-საბჭოთა”, “ტრანზიციის”, ან “ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის” კვლევები; არაერთი გამოკვლევაა დაწერილი ცალკეული ერების ისტორიაზე (მაგალითად, სტივენ ჯონსის, დონალდ რეიფილდის, რონალდ სუნის და სხვა ავტორების  ნაშრომები საქართველოს შესახებ), ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობების ლიდერებზე, დისიდენტებზე, ისევე, როგორც ტოტალიტარიზმის საბჭოურ სპეციფიკაზე. მაგრამ ეს ინიციატივები მაინც არ წარმოადგენს გლობალური ისტორიის რევიზიის სისტემურ მცდელობას და არ ასახავს იმ ხალხების თუ სოციალური ჯგუფების მთელ კომპლექსურობას, რომელთა კულტურული, პოლიტიკური და ტერიტორიული ისტორია რუსეთის იმპერიულ პროექტებთან - დინასტიურთან, სოციალისტურთან და დღევანდელთან - კავშირით შეიქმნა.

სხვა ყოფილმა კოლონიებმა კი ეს შეძლეს. სამხრეთ აზიელმა, ახლო აღმოსავლელმა თუ სამხრეთ ამერიკელმა მოაზროვნეებმა დასავლეთის აკადემიურ სივრცეში შექმნეს მთელი დარგები თუ მიმდინარეობები, რომლებიც მათი ქვეყნების, კულტურების თუ ხალხების გამოცდილების გლობალურ ისტორიოგრაფიაში „დაბრუნებას“ ისახავდა მიზნად.

ამ მიმდინარეობებში ყველაზე ცნობილი ალბათ 1970-80 წლებში ძირითადად ლიტერატურის ფაკულტეტებზე დამკვიდრებული “პოსტკოლონიური თეორიაა“ - დარგი, რომელიც შეისწავლის კულტურულ ურთიერთობას ევროპულ ნაციებს, მათ შორის ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ესპანეთსა და იმ ერებს შორის, რომლებიც აზიაში, აფრიკასა თუ სამხრეთ ამერიკაში ცხოვრობენ და ევროპელებს კოლონიზებული ჰყავდათ. თუმცა, არანაკლებ - და შესაძლოა უფრო მეტადაც - მნიშვნელოვანი იყო კვლევითი ინიციატივები უჩვეულო სახელით, „სუბალტერნის კვლევების ჯგუფი“, რომლის უშუალო მიზანი სწორედ განდევნილი ჯგუფების დაბრუნება იყო ისტორიის დომინანტურ ვერსიებში.

ეს უჩვეულო სიტყვა, უფრო სწორად, ცნება - „სუბალტერნი“ - სპეციფიკურ მნიშვნელობას ატარებს. ბევრს ის ჩაგვრის, ექსპლუატაციის, დაქვემდებარების, ან, თუნდაც, „უფლებების დარღვევის“ სინონიმად მიაჩნია და ამ მნიშვნელობით იყენებს ხოლმე; მაგრამ სუბალტერნი არ ნიშნავს უბრალოდ ჩაგვრას. „ყველა სუბალტერნი ჩაგრულია, მაგრამ ყველა ჩაგრული არ არის სუბალტერნი“ - ასეთი მკაფიო განსაზღვრება მოვისმინე ახლახან ერთი ახალგაზრდა ისტორიკოსის ლექციაში.

ამ ცნების ფესვებს იტალიელ მარქსისტ მოაზროვნესთან, ანტონიო გრამშისთან მივყავართ. თავის ცნობილ “საპყრობილის რვეულებში” – ტექსტებში, რომლებსაც იტალიის ფაშისტური რეჟიმის ტუსაღი გრამში 1929-დან 1935 წლამდე წერდა - ის ამ ცნებით აღწერს იმ მარგინალური ჯგუფების მდგომარეობას, რომლებიც გარიყული არიან ისტორიის შექმნის პროცესებიდან და წართმეული აქვთ “ხმა”, რომელიც ორგანიზების და ძალაუფლების წესრიგის თავისთვის სასარგებლოდ შეცვლის საშუალებას მისცემდა. “სუბალტერნულობა” არ არის უცვლელი მდგომარეობა. გრამში სუბალტერნულ ჯგუფებს კონკრეტულ ისტორიულ და კულტურულ კონტექსტებში განიხილავს - სხვადასხვა პერიოდში (მაგ. ძველ რომში, შუა საუკუნეების საზოგადოებებში, თანამედროვე სახელმწიფოში) მას ასეთებად მონები, გლეხები, რელიგიური ჯგუფები, ქალები, არათეთრკანიანები თუ პროლეტარიატი ესახება. ამ ჯგუფებს ისტორიის “არქონა” აერთიანებს; მათი ისტორია საერთოდ არ არის ასახული წარსულის დოკუმენტებში.

სამხრეთ აზიელმა - ძირითადად ინდოელმა - სწავლულებმა ამ ცნების შთაგონებით 1982 წელს ინგლისში ჩამოაყალიბეს “სუბალტერნის კვლევების ჯგუფი”, რომლის მიზანიც, ფართო განსაზღვრებით, ისტორიის რევიზია იყო. უფრო კონკრეტულად კი ჯგუფის კვლევები წარმოადგენდა ისტორიის ახლებურ ანალიზს, რომელშიც სუბალტერნული ჯგუფები პირველად იყვნენ წარმოჩენილი ისტორიის სუბიექტებად, მოქმედ პირებად. ამ ინიციატივის სულისჩამდგმელი მკვლევარი, რანაჯიტ გუჰა, საინაუგურაციო განცხადებაში წერდა, რომ ჯგუფი ემიჯნებოდა თანამედროვე ინდოეთის ისტორიის შესახებ დისკუსიებში გამოკვეთილ ორ ძირითად ტენდენციას - როგორც იმპერიალისტურ საფუძვლებზე დამყარებულს, რომელიც ინდოეთის ეროვნულ იდენტობას აცხადებდა ბრიტანელი მმართველების მიერ გახსნილ უნივერსიტეტებში ნასწავლი, ინდოელი ელიტის პრაგმატული ნააზრევის ნაყოფად; ისე ნაციონალისტურს, რომელიც ისტორიას ასახავდა ინდოელი გამათავისუფლებლების ჰეროიკულ და ეპიკურ ბრძოლად ბრიტანელ კოლონიზატორებთან.

გუჰასთვის და მისი თანამოაზრეებისთვის ისტორიის ეს ორივე ვერსია ელიტისტური იყო და, რეალურად, მხოლოდ ელიტური კლასების ისტორიას გადმოსცემდა - ბრიტანელები იქნებოდა ეს, თუ ინდოელები. “სუბალტერნის კვლევების ჯგუფის” მიზანი კი ისტორიაში იმ ჯგუფების “დაბრუნება” იყო, რომელთა ხმა, როლი და ბედისწერა ამ ორი დომინანტური ნარატივისთვის არ არსებობდა - იქნებოდა ეს გლეხები, ღარიბები, თუ მუშები. ასევე ქალები - რომელთა მარგინალიზაციასაც ეძღვნება მკვლევართა ჯგუფის ცნობილი წევრის, გაიატრი სპივაკის დღეს უკვე ქრესტომათიულ ტექსტად ქცეული ესე, “შეუძლია სუბალტერნს ლაპარაკი?” (სპივაკის თეორიული მოდელის თანახმად, ცივილიზაციური მისიის და ემანსიპაციის სახელით მოქმედ ბრიტანელ კოლონიურ მმართველებს ქალები უნდა “გადაერჩინათ” არქაული, პატრიარქალური და რელიგიური, ინდუისტური ტრადიციების დამცველი, ადგილობრივი ძალებისგან - და ამ დაპირისპირებაში თავად ქალები უტყვ, უხმო და დეპერსონალიზებულ ობიექტებად იყვნენ ქცეულნი).

1980-იანი წლების შემდეგ “სუბალტერნის კვლევები” მნიშვნელოვნად გაფართოვდა. სხვა სწავლულებმა, რომლებიც სამხრეთ აზიელი მკვლევრების მაგალითით ხელმძღვანელობდნენ, შეერთებულ შტატებში 1993 წელს ჩამოაყალიბეს “ლათინური ამერიკის სუბალტერნის კვლევების ჯგუფი”, რომლის კრიტიკის ობიექტსაც ასევე ელიტისტური ისტორიოგრაფია წარმოადგენდა, ამჯერად უკვე სამხრეთ ამერიკის კოლონიური ისტორიის კონტექსტში. ამდენად, ისტორიკოს დიპეშ ჩაკრაბარტის სიტყვებით, “სუბალტერნის კვლევები” ლოკალური აკადემიური ინიციატივიდან თანდათან გადაიქცა ისტორიის წერის ახლებურ, მასშტაბურ, პოსტკოლონიურ პროექტად.

თუმცა, წარსულში ხმაწართმეული ჯგუფების თუ გარიყული კულტურების “დაბრუნება” ისტორიაში არ ყოფილა მხოლოდ იმ სწავლულების მიზანი, რომლებიც (პოსტ)კოლონიურ კონტექსტებს იკვლევდნენ. პირიქით - ამ ინიციატივებს დასავლეთის აკადემიურ სივრცეში მნიშვნელოვანი მზაობა დახვდა. ისტორიაში მშრომელთა კლასების მიერ შეტანილ წვლილს ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისში იკვლევდნენ ფაბიანელი ისტორიკოსები; 1960-იანი წლებიდან კი “ისტორიის ქვემოდან წერამ” - იმავე “რადიკალურმა ისტორიამ” ერთიანი, კონცენტრირებული ფორმა მიიღო. ბრიტანელ ისტორიკოს ედვარდ პალმერ “ი. პი” ტომპსონს 1963 წელს უკვე დაწერილი ჰქონდა თავისი ტექსტი, “ინგლისის მუშათა კლასის შექმნა”, რომელმაც, როგორც ამბობენ, ინგლისელი მუშების ისტორია დავიწყებისგან იხსნა; კიდევ უფრო ადრე, 1959 და 1960 წლებში კი გამოვიდა ზემოთ უკვე ნახსენები ერიკ ჰობსბაუმის ტექსტები - “პრიმიტიული მეამბოხეები“ და “სუბალტერნული კლასების ისტორიისთვის” - რომელშიც სწავლულმა აღწერა “სოციალური ბანდიტის” (ჩვენი ტერმინოლოგიით, ალბათ “ყაჩაღის”) ფენომენი და გლეხთა ამბოხებები. ამავე პერიოდიდან გაძლიერდა ფემინისტური და ქალთა ისტორიის ტრადიცია - რომელიც ისტორიის ქალების პერსპექტივიდან დანახვას და ისტორიულ მოვლენებში ქალთა როლის წარმოჩინებას ისახავს მიზნად; აშშ-ში სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლამ კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა ისტორიის შავკანიანთა პერსპექტივიდან წაკითხვას; ბიძგი მიეცა არაჰეტეროცენტრისტული სექსუალობის კვლევებსაც - ისტორიის ნარატივში “შეაღწია” ერთი და იმავე სქესის ადამიანთა შორის სექსუალურმა ურთიერთობებმა, რომლებიც, მართალია, უკვე ანტიკურ ცივილიზაციებში გვხვდება, მაგრამ, დევნის და რეპრესიების გამო, საუკუნეების განმავლობაში იყო განდევნილი ისტორიის დომინანტური ვერსიებიდან.

ამ კომპლექსურ პროცესებს უდიდესი შედეგები მოჰყვა როგორც აკადემიური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. წარსულში მარგინალიზებულ, ხმაწართმეულ ჯგუფებს მიეცათ ისტორიის რევიზიის, მისი ახლებური წაკითხვის, კითხვების დასმის საშუალება - მართალია, ხშირად არა პირდაპირ და ინტელექტუალთა შუამავლობით, მაგრამ მაინც. ძალაუფლების სტრუქტურებს მოუწია ეღიარებინა ამ ჯგუფების არსებობა, ჩაგვრა და მარგინალიზება, რამაც ბევრი, წარსულში სუბალტერნული ჯგუფი შედარებით ხილული გახადა. ცხადია, მათი ჩაგვრა ამით არ დასრულებულა და ყოფილი კოლონიების წარმომადგენლებს, შავკანიანებს, ქალებს, მუშებს თუ ჰომოსექსუალებს დღესაც უწევთ დისკრიმინაციასთან ბრძოლა. მაგრამ “სუბალტერნულობა” - ხმაწართმეული, უხილავი მდგომარეობა - ბევრისთვის შეიცვალა ისტორიის რევიზიით და მის დომინანტურ ნარატივებში შეღწევით.

მაგრამ, როგორც ვთქვით, სხვა ბედი გვერგო „ჩვენ“ - იმ ხალხებს, კულტურებს თუ ქვეყნებს, რომელთა ისტორიაც რუსეთის იმპერიულ პროექტებთან კავშირით დაიწერა. ჩვენ ვერ შევძელით ისტორიის სისტემური რევიზია. ჩვენი პოზიცია კვლავაც მარგინალური რჩება.

ამას ბევრი მიზეზი აქვს - მათ შორის ის დისკურსული ველი, რომელზეც ზემოთ ვწერდი და რომელსაც, სამწუხაროდ, დიდწილად დასავლელი მემარცხენე მოაზროვნეები ქმნიან, რუსეთის იმპერიული მისწრაფებებით დასავლეთის გლობალური გავლენის „დაბალანსების“ სურვილით და აქედან გამომდინარე გულგრილობით მცირე ერების ხვედრის მიმართ. (ცხადია, ეს ყველას არ ეხება. ზემოთ ნახსენები ტონი ჯატი სწორედ საპირისპიროს მაგალითია). მაგრამ ყველაზე მთავარი მიზეზი კი ალბათ მაინც ის ვაკუუმია, რომელიც ბოლშევიკების მიერ ინტელექტუალური ელიტის განადგურებამ და დასავლეთის აკადემიურ სივრცესთან კავშირების გადაჭრამ მოიტანა. ამ ვაკუუმის შევსება დღემდე არ გამოდის - ჩვენი რეგიონის სოციალური და ჰუმანიტარული კვლევები სავალალოდ ჩამორჩება დასავლეთის უნივერსიტეტებისას. საიმისოდ, რომ შენი პერსპექტივიდან შეაღწიო გლობალურ ისტორიაში და რევიზიის მცდელობა გქონდეს, მისი წერის წესებს უნდა ფლობდე. მაგრამ საქართველოში გლობალური კი არა, საკუთარი, ლოკალური ისტორია ვერ დაგვიწერია მითების, სადღეგრძელოების, ქსენოფობიის, თვითეგზოტიზაციის და - რაც მთავარია - საბჭოთა პერიოდში ჩამოყალიბებული კლიშეების გარეშე.

არადა, ხმაწართმეული მდგომარეობის გარღვევა და ისტორიის დომინანტური ვერსიების ჩვენი პერსპექტივიდან რევიზია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, პირველ რიგში პოლიტიკური თვალსაზრისით. იმ სივრცეში, რომელსაც რუსეთის იმპერიულ პროექტთან ჰქონდა და აქვს კავშირი, უამრავი ადამიანის, თაობის, სოციალური, ეთნიკური, რელიგიური ჯგუფის ისტორიაა დაღდასმული დომინაციით, ოკუპაციით და კოლონიზაციით. სხვადასხვა სოციალურმა ჯგუფმა ეს დომინაცია განსხვავებულად გამოცადა - ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ, ადაპტირდებოდნენ, ან, პირიქით, მხარს უჭერდნენ და თანამონაწილეობდნენ მასში.

ეს უამრავი ისტორია ჯერ კიდევ მოსაყოლია, მთელი ეს კომპლექსურობა - აღსაწერი, ჩვენი მარგინალურობა - ან, თუ გნებავთ, „სუბალტერნულობა“ - გადასალახი. მაგრამ ამ საქმეს დიდი პერსპექტივა არ უჩანს. ამიტომაც წერას ტრივიალური ფრაზით შევწყვეტ - ისღა დაგვრჩენია, იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალი თაობები მაინც ისწავლიან გლობალური ისტორიის ენას. რადგან სხვანაირად - ამ ენის გარეშე - ისტორიაში ჩვენს „ხმას“ ალბათ ვერასოდეს მოვიპოვებთ.


კიევის ოპერაცია - სტალინის თუ ჰიტლერის გრანდიოზული შეცდომა?

1941 წლის შემოდგომის დასაწყისში, უკრაინის დედაქალაქში წითელი არმია განიცდის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კატასტროფას: 19 სექტემბერს გიგანტურ ალყაში მოხვდება წითელი არმიის ყველაზე დიდი ოპერატიულ-სტრატეგიული გაერთიანების, სამხრეთ-დასავლეთის ფრონტის, სამხედრო შენაერთები. გერმანელების ხელში აღმოჩნდება 665 000 ტყვე და 100 000 მოკლული სამხედრო. 43 დივიზიის საკადრო ოფიცრობა (მათ შორის 13 გენერალი), რომლებსაც თანამედროვე ომის უკვე 3-თვიანი გამოცდილება ჰქონდა შეძენილი (რაც იმ პირობებში ცოტა არ იყო), სამუდამოდ იქნება დაკარგული. არანაკლები იქნება დანაკარგები აღჭურვილობის მხრივ: 884 ტანკი, 3 718 ქვემეხი და 30 000 სხვადასხვა სახის ავტომანქანა. კიევის კატასტროფის შედეგად სტალინი დაკარგავს არსებული სამხედრო ძალების ერთ მეოთხედს. სტრატეგიული დაცვის მთელი სისტემა ერთ დღეში დაინგრევა: დონბასის მსხვილი ინდუსტრიული ცენტრი და ყირიმი დარჩება დაცვის გარეშე, ხოლო მოსკოვისკენ მიმავალი სამხრეთის გზა ვერმახტისათვის ღია აღმოჩნდება.

სტალინის სიკვდილის შემდეგ მისი გენერლები კიევთან წვნეულ ამ მარცხში პასუხიმგებლობას ჯუღაშვილს დააკისრებენ. ჰიტლერის გენერალიტეტის ნაწილი კი ვერმახტის ამ გრანდიოზულ გამარჯვებას საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ომში გერმანიის დამარცხების მიზეზად გამოაცხადებს. შევეცადოთ გავერკვეთ ამ პარადოქსურ სიტუაციაში.

ფრონტებთან კავშირის დასამყარებლად 1941 წელს სტალინი იყენებდა სამოქალაქო ომის ეპოქის ძალზედ მოძველებულ და მოუხერხებელ ტელეგრაფს. ეს სისტემა ყველაზე უფრო გამოსადეგი ისტორიკოსებისთვის აღმოჩნდა: ტელეგრაფის წყალობით შენარჩუნებულ იქნა ჩანაწერები, რომლებიც დღეს საშუალებას გვაძლევს, შევაფასოდ სტალინ მხედართმთავრის როლი კიევის კატასტროფაში.

23 აგვისტოს ჰიტლერი უცბად გადაწყვიტავს, არმიათა ჯგუფ „ცენტრში“ შემავალი ჰაინც გუდერიანის მეორე სატანკო ჯგუფი და მაქსიმილიან ფონ ვაიქსის მეორე არმია მოსკოვის მიმართულებიდან სამხრეთით მოატრილოს წითელი არმიის ყველაზე ძლიერი დაჯგუფების, სამხრეთ-დასავლეთის ფრონტის განადგურების მიზნით. 25 აგვისტოს გუდერიანის სატანკო ჯგუფი და მეორე არმია გამოეყოფა არმიათა ჯგუფ „ცენტრს“ და გაემართება კიევისკენ, სადაც ვერმახტის არმიათა ჯგუფი „სამხრეთი“ მოქმედებდა.

როგორც კი შაპოშნიკოვი და ვასილევსკი (წითელი არმიის გენშტაბი), დააფიქსირებენ გუდერიანის მარშრუტის ცვლილებას, ისინი შეახსენებენ სტალინს, რომ ჯერ კიდევ 18 აგვისტოს ჟუკოვი მიანიშნებდა ბელადს სამხრეთ-დასავლეთის ფრონტის ფლანგების სისუსტეზე და სთხოვენ სტალინს, უფლება მიეცათ ამ ფრონტის მთავარსარდალ კირპონოსისთვის კიევი დაეტოვებინა. ჯუღაშვილი გენშტაბელებს უარს ეტყვის: ბელადის აზრით, ვერმახტის საუკეთესო სატანკო ნაწილების შეჩერებისთვის ორი არმიისგან შემდგარი ბრიანსკის ფრონტი (რომელსაც სატანკო შენაერთები არ გააჩნდა) საკმარისი იქნებოდა.

გენშტაბელების შემდეგ, თვით სამხრეთ-დასავლეთის ფრონტის მთავარსარდალი კირპონოსი შეეცდება დაარწმუნოს სტალინი, რომ მარტო ბრიანსკის ფრონტი ვერ შეძლებს გუდერიანის გაჩერებას და სთხოვს, უფლება მისცეს კიევიდან ბრიანსკის ფრონტის დასახმარებლად მაინც გადაასროლინოს ჯარები.

x

გუდერიანის და ჰიტლერის საბედნიეროდ, სტალინი კირპონოსსაც უარს ეტყვის. 10 სექტემბერს გუდერიანის მეორე სატანკო ჯგუფი ადვილად გადათელავს ბრიანსკის ფრონტის 21-ე და მე-40 არმიებს და შეუფერხებლად განაგრძობს კიევისკენ მოძრაობას. ამავე მომენტში, ჰიტლერის ბრძანებით, არმიათა ჯგუფ „სამხრეთში“ შემავალი ევალდ ფონ კლაისტის პირველი სატანკო ჯგუფი, დაიწყებს სვლას გუდერიანის მიმართულებით. ყველასთვის ნათელი გახდება, რომ ვერმახტი იმეორებს თავის კლასიკურ „Kessel“-ს, ანუ ორი სატანკო ჯგუფის მიერ წითელი არმიის ნაწილების „ტომარაში“ („ქვაბში“) მოქცევის მანევრს, ისე, როგორც ეს რამდენიმე დღით ადრე მინსკში და სმოლენსკში განახორციელეს გერმანელებმა.

(„ბარბაროსას“ ოპერაციისას, გერმანიის და მისი მოკავშირეების ჯარები ანხორციელებდნენ იერიშს სამი ძირითადი მიმართულებით: ლენინგრადისკენ არმიათა ჯგუფ „ჩრდილოეთის“, მოსკოვისკენ - არმიათა ჯგუფ „ცენტრის“ და კიევისკენ - არმიათა ჯგუფ „სამხრეთის“ საშუალებით. ამ სამ არმიათა ჯფუფს გააჩნდა მხოლოდ ოთხი სატანკო ჯგუფი: ორი - ცენტრს და თითო-თითო სამხრეთს და ჩრდილოეთს. ვინაიდან „ტომრის“ („ქვაბის“) განხორციელებისათვის საჭირო იყო ორი სატანკო ჯგუფი, არმიათა ჯგუფი „ცენტრი“ იძულებული იყო, ხან ჩრდილოეთით და ხან სამხრეთით გადაეცა ერთ-ერთი სატანკო ჯგუფი. ასე დაწვრილებით იმიტომ გავჩერდი ამ ეპიზოდზე, რომ მკითხველმა გაიგოს, გუდერიანის ტანკების სამხრეთით მოტრიალებით რატომ იყო ასე ადვილი გამოსაცნობი გერმანული მანევრი).

11 სექტემბერს, უკვე მარშალი ბუდიონი (სამხრეთ-დასავლეთის სტრატეგიული მიმართულების მთავარსარდალი, რომელშიც შედიოდა სამხრეთ-დასავლეთის ფრონტი) შეეცდება სტალინის დაარწმუნებას, რომ კიევის „დატოვების მომენტი მომწიფებული იყო“. განრისხებული ბელადი, კიევის დატოვების უფლების ნაცვლად, ბუდიონის დაატოვებინებს პოსტს.

14 სექტემბერს გენერალი ტუპიკოვი, სამხრეთ-დასავლეთის ფრონტის შტაბის მეთაური, აცნობებს შაპოშნიკოვს, რომ „ნათელია, რომ კატასტროფის დასაწყისი მხოლოდ ორიოდე დღის საქმეა“. ტუპიკოვი ყველაფერში მართალი იყო გარდა ერთისა: ის, რაც სამხედრო საქმის უმეცარი ბუდიონისთვისაც კი ნათელი იყო, ჯუღაშვილისთვის კიდევ ბინდმოსილი რჩებოდა.

იმავე დღეს კლაისტის და გუდერიანის ნაწილები ლოხვიცაში შეერთდებიან და კირპონოსის ჯარების უდიდეს ნაწილს ალყაში მოაქცევენ.

ეს ინფორმაცია ბელადში პანიკურ შიშს გამოიწვევს, რისი დასტურიც სტალინის მიერ ჩერჩილისადმი მიწერილი წერილია: „მე მგონია, რომ ინგლისს ყველანაირი რისკის გარეშე შეუძლია არხანგლესკში გადმოსხას 26-30 დივიზია [...] საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე წითელ არმიასთან ერთად სამხედრო თანამშრომლობისათვის“. სიტუაცია ნამდვილად არ იყო იუმორს მოკლებული: სტალინი სთხოვდა „პირსისხლიან იმპერიალისტ“ ჩერჩილს ემოქმედა, როგორც 1918 წელს, ოღონდ ამჟამად არხანგელსკში გაეგზავნა 30 დივიზია (ანუ ჩერჩილის ხელთ არსებული თითქმის მთელი სახმელეთო ნაწილები) არა ბოლშევიკების დასამარცხებლად, არამედ მათ გადასარჩენად.

მიუხედავად ამ შიშისა, სტალინი არც 15 სექტემბერს მისცემს კირპონოსს კიევის დაეტოვების უფლებას. ვერც ბუდიონი, ვერც კირპონოსი და ვერც სტალინისგან ტერორიზებული ცარისტული არმიის ყოფილი პოდპოლკოვნიკი შაპოშნიკოვი (რომელიც სტალინის კარნახით წერდა წერილებს სამხრეთ-დასავლეთის ფრონტის ხელმძღვანელობას) ვერ შეძლებენ გააგებინონ ჯუღაშვილს, თუ რაში მდგომარეობდა ერთადერთი სწორი გამოსავალი. თუ ტუპიკოვის მოადგილე, პოლკოვნიკი ბაგრამიანი (სტალინის მომავალი მარშალი) და კიევის დამცველი 37-ე არმიის მთავარსარდალი გენერალი ვლასოვი (ჰიტლერის მომავალი გენერალი) მოახერხებენ ალყიდან თავის დაღწევას, ფრონტის მხედართმთავარი კირპონოსი და მისი შტაბის უფროსი ტუპიკოვი მოკლულ იქნებიან.

მიუხედავად იმისა, რომ კიევში გამარჯვების შემდეგ ვერმახტის გენერალიტეტს სრული ეიფორია მოიცავს, ომის დამთავრების შემდეგ იგივე გენერლები დაიწყებენ ჰიტლერის კრიტიკას, მისი 23 აგვისტოს ბრძანების გამო. ზოგიერთი მათგანი თავის ფანტაზიებში ისე შორს წავა, რომ ომში დამარცხების მიზეზად კიევის ოპერაციას გამოაცხადებს. მეორე არმიის ყოფილი მთავარსარდალი, გენერალ-ფელდმარშალი მაქსიმილიან ფონ ვაიქსი, იქნება ერთ-ერთი იშვიათთაგანი, რომელიც აღიარებს, რომ კიევის ოპერაციის ჩატარება ჰიტლერის სწორი გადაწყვეტილება გახლდათ: „ეს ბრძოლა, რომელიც მიზნად ისახავდა მტრის დიდი დაჯგუფების განადგურებას, მე მომეჩვენა მაშინ, როგორც უცილობელი წინაპირობა კამპანიის (მოსკოვის აღების მიზნით - ლ.ო.) გაგრძელებისა. დღეს ჩვენ ვიცით, რომ არმიათა ჯგუფმა "ცენტრმა" ვერ მიაღწია მოსკოვს; რომ შეტევა ძალიან გვიან დაიწყო (გუდერიანის სატანკო შენაერთების სამხრეთით გადასროლის გამო - ლ.ო.); რომ ძალიან ცივი ზამთრის და რუსების ბრძოლისუნარიანობის მოულოდნელად აღორძინების შედეგად ჩვენ დავმარცხდით. ამიტომ ზოგს მიაჩნია, რომ კიევის ბრძოლა სტრატეგიული შეცდომა გახლდათ. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით არმიათა ჯგუფი "ცენტრი" შეძლებდა თუ არა მოსკოვამდე მიღწევას, როდესაც კირპონოსის ჯარების მხრიდან არსებობდა ძლიერი საფრთხე ჩვენს ფლანგებზე და უკანა ხაზზე. [...] ყოველ შემთხვევიაში, მოსკოვის მიმართულებით შეტევის დაწყებამდე დნეპრზე ოპერაციის (კიევის ოპერაცია - ლ.ო.) განხორციელება სტრატეგიულად სწორი გადაწყვეტილება იყო. [...] ომების ისტორიაში, ეს ბრძოლა ნამდვილად იმსახურებს ადგილს კანეს და ტანენბერგის გვერდით“.

კიევის ოპერაცია თუ მართლა კანეს და ტანენბერგის ბრძოლების, ანუ სამხედრო ისტორიის საუკეთესო ტაქტიკური ოპერაციების გვერდზე იმსახურებს ადგილს, ამაში ჰიტლერთან ერთად უთუოდ სტალინ მხედართმთავრის დიდი დამსახურებაც არის. 


მსხვილი მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

ვისაც წაგიკითხავთ ჩემი ბლოგი შრომის ინსპექციის საჭიროებაზე, კარგად მოგეხსენებათ, თუ რა აზრი მაქვს მუშების ჩაგვრაზე. ამიტომ, იმედია, ამ ბლოგს რომ წაიკითხავთ, ისეთი შთაბეჭდილება არ დაგრჩებათ, რომ თითქოს საპირისპირო მხარის პოზიციებს მთლიანად ვიზიარებდე. ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია ის დამოკიდებულება, რაც საქართველოში მოღვაწე ქართული და არაქართული ბიზნესების უმრავლესობას მშრომელების მიმართ აქვთ. ამ ბლოგში მხოლოდ იმაზე ვისაუბრებ, თუ რაში ვხედავ ქვეყნის ეკონომიკური წინსვის შანსს.

სტატიის სათაურმა ალბათ პარტია „მრეწველების“ და გოგი თოფაძის ძველი წინასაარჩევნო ლოზუნგი მოგაგონათ. არ ვიცი, მაშინ რა გაგებით გულისხმობდნენ ამას ბატონი გოგი და მისი თანაპარტიელები, მაგრამ ეს ლოზუნგი მე ასე მესმის: სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ქართული ინდუსტრიული სექტორი განვითარდეს. ამ „ყველაფერში“ უფრო კონკრეტულად რა შეიძლება შედიოდეს, მაგაზე სანამ ვისაუბრებ, იმის მოყოლით დავიწყებ, თუ როგორ მივედი ამ იდეამდე.

იმას, რომ ეს თეზისი (რომლის მიხედვითაც, მსხვილი მრეწველობის განვითარებაში დევს ეკონომიკის განვითარების გასაღები) სწორია, ძირითადად ორი რამ მაფიქრებინებს: პირველი, კაპიტალიზმის განვითარების კანონები და მეორე, განვითარების ამ მოდელის წარმატებულობის დამადასტურებელი ისტორიული მაგალითები.

„კაპიტალიზმის კანონებს“ როდესაც ვახსენებ, არც ერთ შემთხვევაში არ ვგულისხმობ იმას, რომ ეს გარდაუვალი კანონებია. განათლებით სოციალური მეცნიერი ვარ და სოციალურ მეცნიერებს კარგად მოგვეხსენება, რომ საზოგადოება აბსოლუტურად ურყევი კანონებით არ ვითარდება. „კანონებში“ მხოლოდ გარკვეულ ტენდენციებს ვგულისხმობ, რომლებიც დიდი ალბათობით მოსალოდნელია, რომ განვითარდეს. ერთი ასეთი ტენდენცია არის ის, რასაც პოლიტიკური ეკონომისტები უწოდებენ „კაპიტალის კონცენტრაციას“. ამ ტერმინის უკან დგას იდეა, რომ რაც უფრო მეტად ვითარდება კაპიტალიზმი, მით უფრო მეტად კონცენტრირებული ხდება კაპიტალი. ასეთი დასკვნა ლოგიკურია იქიდან გამომდინარე, რომ კომერციული ფირმის განვითარება დამოკიდებულია ტექნოლოგიურ ინოვაციაზე და დიდ კომპანიებს გაცილებით მეტი რესურსი აქვთ ამგვარი ინოვაციების მოსახდენად. იმას, რომ კაპიტალის კონცენტრაცია ნამდვილად ხდება, მემარჯვენე ორიენტაციის ეკონომისტებიც აღიარებენ, მათ შორის, აწ უკვე კლასიკოსად მიჩნეული იოზეფ შუმპეტერი.

თუ კაპიტალის კონცენტრაცია გარდაუვალია იმ მარტივი მიზეზით, რომ კონცენტრირებულ კაპიტალს უფრო მეტი მოგება მოაქვს, მაშინ ამასთან შეწინააღმდეგება სრულიად დაუსაბუთებელი და კონტრპროდუქტიული ნაბიჯი იქნება. ცხადია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წვრილი და საშუალო ბიზნესების განვითარებას ხელი არ უნდა შევუწყოთ, მაგრამ მთავარი აქცენტი მსხვილი ბიზნესების განვითარებაზე უნდა გავაკეთოთ. მსხვილი ინდუსტრიის განვითარება კი პირველ რიგში იქითკენ უნდა მივმართოთ, რომ ქართული ფირმების პროდუქციამ საერთაშორისო ბაზარზე მოიპოვოს კონკურენტუნარიანობა.

მეორე მიზეზი, რაც ამ იდეის სისწორეზე მიმანიშნებს, როგორც უკვე აღვნიშნე, ისტორიული პრეცედენტების არსებობაა. ბოლო 40 წლის მანძილზე მხოლოდ თითზე ჩამოსათვლელმა ქვეყნებმა მოახერხეს განვითარება. დანარჩენი ქვეყნები ეკონომიკურად განუვითარებლები დარჩნენ. მაგალითად, მსოფლიო ბანკის 1980 წლის მონაცემები რომ ავიღოთ, ვნახავთ, რომ ამ წელს სამხრეთი კორეა განვითარების იმ დონეზე იმყოფებოდა, რა დონეზეც სირია და იორდანია იყვნენ, მაშინ როდესაც 2014 წლის მონაცემებით, სამხრეთი კორეა დაახლოებით ისევე განვითარებულია, როგორც ესპანეთი და უფრო განვითარებული, ვიდრე საბერძნეთი და პორტუგალია.

სამხრეთ კორეის განვითარების მიზეზი ის არის, რომ იქ გააკეთეს ყველაფერი იმის საწინააღმდეგოდ, რასაც საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, მათ შორის „საერთაშორისო სავალუტო ფონდი“ კარნახობდნენ. კორეელებმა იმის ნაცვლად, რომ მთლიანად თავის ნებაზე მიეშვათ ბაზარი და მხოლოდ უცხოური ინვესტიციების იმედზე დარჩენილიყვნენ, დაიწყეს თანმიმდევრული ნაბიჯების გატარება წინასწარ შერჩეული მსხვილი სამრეწველო კონგლომერატების, ე.წ. „ჩაებოლების“ განსავითარებლად. სახელწიფო ამ „ჩაებოლების“, ანუ მსხვილი სამრეწველო კონგლომერატების (კონგლომერატი არის კომპანია, რომელიც ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ დარგებში მოღვაწეობს) შესაქმნელად და ხელშესაწყობად ყველანაირ ზომას მიმართავდა: დაწყებული მათი ხელოვნურად გამთლიანებით, დამთავრებული მსხვილ კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთის მანიპულირებით. ამ სტრატეგიამ შედეგი გამოიღო: დღეს საქართველოშიც კი ვიცით ყველაზე ძლევამოსილი კორეული კონგლომერატების, „ჩაებოლების“ სახელები - LG, Samsung, Daewoo, Hyundai და ა.შ.

რა თქმა უნდა, მე იმას არ ვგულისხმობ, რომ კორეული გამოცდილება პირდაპირ უნდა გადმოვიღოთ. ყველა ქვეყანა ამ თვალსაზრისით უნიკალურია და განვითარების თავისი გზა აქვს. საქართველოს შანსი აქვს, ასევე, განავითაროს ტურიზმი და მომსახურების სფეროც (სადაც სავარაუდოდ, მცირე მასშტაბის კომპანიები იქნებიან წამყვან პოზიციაზე). ამავე დროს, ჩემი ღრმა რწმენით, მსხვილი ინდუსტრიების განვითარების გარეშე, ეკონომიკური განვითარების შანსი ძალზე მცირეა.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებს თუ შევხედავთ, 2013 წლისთვის ქართული მრეწველობის დარგები დაახლოებით 8 მილიარდი ლარის პროდუქციას აწარმოებდნენ (შედარებისთვის, ვაჭრობიდან კერძო კომპანიებს 22 მილიარდის შემოსავალი ჰქონდათ). საქართველოში გავრცელებულია ფოლკლორული წარმოდგენა, რომ „ჩვენ არაფერს ვაწარმოებთ“. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით კი მთლად ასეც არ არის საქმე - მართალია, მრეწველობა მომსახურების სფეროს ჩამორჩება და ეს ბუნებრივიც არის პოსტინდუსტრიულ ეკონომიკაში, მაგრამ ამავე დროს, მრეწველობა ყველაზე შემოსავლიან დარგებში მეორე ადგილზეა და აქედან ადამიანები უფრო მეტ შემოსავალს იღებენ, ვიდრე, ვთქვათ, სასტუმროებისა და რესტორნების ბიზნესიდან (საიდანაც 2013 წელს მხოლოდ 787 მილიონი ჰქონდათ კერძო კომპანიებს შემოსავალი).

საქართველოს მთავრობამ და ე.წ. „თანაინვესტირების ფონდმა“ რაც უნდა გააკეთონ, ის არის, რომ აიღონ ეს უკვე არსებული სამრეწველო საწარმოები და მათგან ყველაზე პერსპექტიულების განვითარებაზე კონცეტრირდნენ. ამის საპირისპიროდ, „თანაინვესტირების ფონდის“ ძირითადი მიმართულებებია: ენერგეტიკა, ტურიზმი, უძრავი ქონება, ლოგისტიკა და სოფლის მეურნეობა. ამგვარი სტრატეგიით, განვითარების შანსი კი გვაქვს, მაგრამ მიზერული და იმაზე გრძელვადიანი, ვიდრე მაშინ გვექნება, თუ მსხვილი მრეწველობის განვითარებაზე ვკონცენტრირდებით.


ბავშვთა უფლებები და საგანი „მე და საზოგადოება“

12 სექტემბერს საზოგადოება „თბილისელის“ შეკრებაზე სიტყვით გამოვიდა „დემოგრაფიული ფონდის განვითარების“ პრეზიდენტი ლევან ვასაძე და განაცხადა, რომ იგი წინააღმდეგია იმისა, რომ საგანი „მე და საზოგადოება“ შეტანილ იქნეს სასკოლო პროგრამაში. მიზეზად მან ის დაასახელა, რომ ეს საგანი „ოჯახის სიმტკიცის, ეროვნული და ზნეობრივი ფასეულობების და ღირებულებების დაცვის ნაცვლად სტანდარტი ბავშვს ადრეული ასაკიდანვე ასწავლის მრავალფეროვნებას, გენდერულ თანასწორობას, ყველა ფორმის განსხვავებლობის მიმღებლობას, ოჯახური კონფლიქტების გასაჯაროებას და მიზნის მისაღწევად როლური თამაშების მეთოდი შემოაქვს.“ აქამდე ამ საგნის შესახებ საჯარო განხილვების მოწყობას ითხოვდა საპატრიარქოს წმინდა სინოდი, ახლახან კი, „მაესტროს“ ეთერში, თავად ვასაძეს წამოსცდა, რომ ამ საკითხზე სამსჯელოდ საპატრიარქოში თურმე განათლების მინისტრიც დაუბარებიათ.

მართალია, განათლების სამინისტრო აცხადებს, რომ საგნის სწავლება არ გადადებულა და 2016-17 სასწავლოს წლისთვის მაინც იგეგმება, მაგრამ იქმნება შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოების გარკვეული ჯგუფებიდან სამინისტროზე ზეწოლა დიდია.

მიზეზი, რატომაც ბევრს არ სურს ასეთი საგნის სასკოლო პროგრამაში შეტანა, დაუფარავად და მკაფიოდ ჩამოაყალიბა თავად ლევან ვასაძემ: საგანი მოსწავლეებს თანასწორობას ასწავლისო. ვასაძესა და მის თანამოაზრეებს კი, როგორც ჩანს, არ უნდათ თანასწორობა არც ერთი ფორმით, მათ შორის, არც გენდერული თანასწორობა. მათ ეშინიათ პრივილეგიების და საზოგადოებაზე თავიანთი გავლენის დაკარგვისა. თავის მხრივ, საპატრიარქოს, სავარაუდოდ, ყველაზე მეტად არ სურს, რომ ამ საგნის ფარგლებში მართლმადიდებელი ქრისტიანობა განიხილებოდეს, როგორც სხვა რელიგიების თანასწორი სარწმუნოება და ამიტომ ისიც იბრძოლებს თავისი ინტერესების დასაცავად (თუ ასეა, ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს პოზიცია დამღუპველია).

ერთი სიტყვით, სამწუხაროდ, ის საზოგადოება ვართ, სადაც ყველაზე გავლენიანი საზოგადოებრივი ჯგუფები მიიჩნევენ, რომ თანასწორობა არ გვჭირდება და რომ ადამიანები თანასწორები არ არიან. ამის განხილვას აქ არ დავიწყებ, რადგან შეუძლებელია კამათი იმათთან, ვინც პირდაპირ აცხადებს, რომ არაფრად აგდებს კაცობრიობის ერთ-ერთ უზენაეს ღირებულებას.

ამ ბლოგში ყურადღებას უფრო იმაზე გავამახვილებ, რომ ლევან ვასაძე და მისი თანამოაზრეები არასწორ ინფორმაციას აწვდიან საზოგადოებას ბავშვთა უფლებების შესახებ. საზოგადოება „თბილისელის“ წინაშე გამოსვლაში ვასაძემ აღნიშნა, რომ ზემოთ ხსენებული საგანი ბავშვებს ასწავლის „ოჯახური კონფლიქტების გასაჯაროებას“ (სინამდვილეში, საგნის სწავლების ერთ-ერთი დეკლარირებული მიზანია ძალადობის საკითხებზე ბავშვების ინფორმირება. ვასაძის ლოგიკას თუ მივყვებით, გამოვა, რომ თუ ბავშვი ფიზიკური ან − კიდევ უარესი − სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია, და ამას საჯაროდ განაცხადებს, ეს ოჯახური ფასეულობების შეურაცხყოფად ჩაითვლება.

სინამდვილეში, როდესაც ბავშვთა უფლებებზე ვსაუბრობთ, ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ ბავშვებზე ძალადობა (ინგლ. child abuse) და ბავშვების ფიზიკური დასჯა (ინგლ. corporal punishment). ამ ორს შორის ზღვარის გავლება ხშირად ძალზე რთულია, მაგრამ პირველი მათგანი თითქმის ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში აკრძალულია, ხოლო მეორე მთელ რიგ ქვეყნებში დაშვებულია. უფრო მარტივი ენით რომ ვთქვათ, თუ ბავშვს მშობელი ისეთ ფიზიკურ ზიანს აყენებს, რომ ეს მის სხეულზე აისახება ჭრილობებისა თუ დაჟეჟილობების სახით, ეს ფიზიკურ ძალადობად ითვლება, ხოლო თუ შედარებით მსუბუქ ძალას იყენებს (მაგ. მსუბუქად სილის დარტყმა), რომელიც ბავშვს სერიოზულ ფიზიკურ ზიანს არ მიაყენებს, ეს მთელ რიგ ქვეყნებში არ ისჯება.

უფრო თუ დავაზუსტებთ, ბავშვების ფიზიკური დასჯა ორ კონტექსტში განიხილება: შინ (მშობლების ან მეურვეების მიერ) და სკოლაში (მასწავლებლების მიერ). ევროპის მრავალ ქვეყანაში (მათ შორის გერმანიაში, ნორვეგიაში, შვედეთში, ფინეთში, დანიაში, ავსტრიაში, ჰოლანდიაში, საბერძნეთში, ესპანეთში და ა.შ.) ბავშვების ფიზიკური დასჯა ყველა კონტექსტში აკრძალულია, სხვა ქვეყნებში (მათ შორის დიდ ბრიტანეთსა და საფრანგეთში) სკოლაში ბავშვის ფიზიკურად დასჯა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაა, მაგრამ შინ მშობლებსა თუ კანონიერ მეურვეებს აქვთ უფლება, ბავშვი ფიზიკურად დასაჯონ, მისთვის სერიოზული ზიანის მიუყენებლად.

აშშ-ში საქმე უფრო რთულად არის: ამ ქვეყნის ყველა შტატში კანონიერად ითვლება ბავშვის ფიზიკურად დასჯა შინ, მაგრამ ზოგიერთ შტატში აკრძალულია ბავშვის დასჯა სკოლაში. მაგალითად, ნიუ-იორკსა და კალიფორნიაში აკრძალულია ბავშვის დასჯა სკოლაში, ხოლო ტეხასსა და ფლორიდაში ეს დაშვებულია.

პირადად მე იმის მომხრე ვარ, რომ ადრე თუ გვიან, ბავშვების ფიზიკურად დასჯა ყველა კონტექსტში აიკრძალოს, ისე, როგორც ეს შვედეთში მოხდა 1979 წელს. თუმცა, მანამდე აუცილებელია ამ მიმართულებით მთელ რიგში ქვეყნებში მნიშვნელოვნად ამაღლდეს მშობლების ინფორმირებულობის დონე. საქართველოში სახელმწიფომ ყოველი ღონე უნდა იხმაროს საიმისოდ, რათა მთლიანად გამოირიცხოს ბავშვების ფიზიკურად დასჯა საჯარო ბაღებსა და სკოლებში და ამის უფლება მხოლოდ მშობლებს დაუტოვოს. პარალელურად, უნდა არსებობდეს მოქმედი მექანიზმი იმისა, რომ ბავშვებზე ძალადობა გამოირიცხოს ყველა კონტექსტში. იმ მშობლებს, რომლებიც თავიანთ შვილებს უმოწყალოდ სცემენ, ისინი უნდა ჩამოერთვათ.

რაც შეეხება, საგანს სახელწოდებით „მე და საზოგადოება“, ბავშვების უფლებებს ამ საგნის ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს. შედარებით უფროსი ასაკის ბავშვებს უნდა წააკითხონ გაეროს „ბავშვების უფლებათა კონვენციის“ ადაპტირებული ვერსია და გააცნონ მათ მათივე უფლებები. ამ კონვენციაშიც ხაზგასმულია (და თითქმის ყველა პროგრესული ორგანიზაციაც ასე თვლის), რომ ბავშვის განვითარების საუკეთესო გარემო ოჯახია, მაგრამ როდესაც ოჯახი თავად ხდება მოძალადე, მაშინ ერთადერთი გამოსავალი მშობლებისგან ან მეურვეებისგან ბავშვის მოშორებაა. იმისათვის, რომ მივიღოთ თანასწორი საზოგადოება და არა ისეთი უთანასწორო, ძალადობრივი და უსამართლო, როგორიც ვასაძესა და მის თანამოაზრეებს სურთ, საჭიროა დავიწყოთ ჩვენი საზოგადოების ყველაზე დაუცველ და უსუსურ წევრთა უფლებების დაცვით.

Tags:განათლება, ბავშვთა უფლებები, თანასწორობა, სასკოლო პროგრამა, ბლოგი


სიბნელე, რომელიც აზროვნებას გვაიძულებს - მერაბ მამარდაშვილის გამოცდილება

„იმისათვის, რომ იყოს აზრი, საჭიროა სიბნელე, რომელიც აზროვნებას აიძულებს“ - ეს სიტყვები ეკუთვნის მერაბ მამარდაშვილს. ეს აზრი მამარდაშვილის ფილოსოფიური პოზიციაა, პრინციპი, რომელსაც მისი აზროვნება ეფუძნება. სიბნელის თემაზე, თუმცა სხვა, ერთი შეხედვით, თითქოს მხოლოდ ყოფითი მნიშვნელობით, მასვე ეკუთვნის ერთი ავტობიოგრაფიული აღიარებაც: „მე ვიღვიძებდი შავი გვირაბის ერთ-ერთ ყველაზე პროვინციულ ადგილას, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებოდით და სადაც არანაირი გამონათება არ იყო. ვგულისხმობ ჩემს ცხოვრებას თბილისში.“ თბილისია ის ადგილი, სადაც მამარდაშვილმა სიცოცხლის ბოლო, თანაც შემოქმედებითად ყველაზე ნაყოფიერი ცხრა წელი (1981-1990) გაატარა და ამ პერიოდში წაიკითხა თავისი უმნიშვნელოვანესი ლექციების ორი ციკლი პრუსტზე, რომელიც მისი შემოქმედების მწვერვალად მიიჩნევა, აგრეთვე „აზროვნების ესთეტიკა“ და სხვა მნიშვნელოვანი ცალკეული ლექციები თუ მოხსენებები. მიუხედავად ამისა, თბილისში დაბრუნება, სადაც მას სკოლის დამთავრების შემდეგ აღარ უცხოვრია, შავი გვირაბის ყველაზე პროვინციულ ადგილში გამომწყვდევად მიაჩნდა.

ნიშანდობლივია ისიც, რომ სწორედ თბილისში დაბრუნებული მამარდაშვილის ნააზრევში ჩნდება სამშობლოს და დაბრუნების თემა, რომელიც თავდაპირველად წმინდად ფილოსოფიური რეფლექსიის საგანი იყო, შეიძლება ითქვას, რომ მამარდაშვილმა „პრუსტზე ლექციებში“ შექმნა ერთგვარი სამშობლოს მეტაფიზიკა, რომელთან დაბრუნებაც არა სივრცეში, არამედ დროში გამგზავრებით უნდა იყოს შესაძლებელი. ბოლო წლებში კი სიტყვა „სამშობლო“ მამარდაშვილის პოლიტიკური აქტივობის ლექსიკონში აღმოჩნდა, როდესაც მან 1989 წელს თავისი საბედისწერო ფრაზა - „ჭეშმარიტება სამშობლოზე მაღლა დგას“ წარმოთქვა. ეს სიტყვები მის სამშობლოში მამარდაშვილის ყველაზე ცნობილ გამონათქვამად იქცა და მნიშვნელოვანწილად განაპირობა საქართველოში მისდამი დამოკიდებულება: ნაციონალისტურმა ეიფორიამ, რომლითაც იმდროინდელი საქართველო იყო მოცული, მამარდაშვილი სამშობლოს გამყიდველად შერაცხა, ანუ იმად, ვინც სამშობლო ჭეშმარიტებაზე გაცვალა. ერთი წლის შემდეგ, პირველი მრავალპარტიული არჩევნების წინ, მამარდაშვილმა კიდევ უფრო გაამძაფრა თავისი პოლიტიკური პოზიცია, როდესაც განაცხადა, რომ „თუკი საქართველო ზვიად გამსახურდიას აირჩევს, მე მომიწევს ჩემი ხალხის წინააღმდეგ წასვლა“. მოგვიანებით, გამსახურდიასთან დაპირისპირებულმა საზოგადოების ნაწილმაც მამარდაშვილის სწორედ ეს ორი ფრაზა აიტაცა და ერთგვარ ანტიზვიადისტურ ლოზუნგებად აქცია. ამით საფუძველი ჩაეყარა მამარდაშვილის როგორც ნააზრევის, ასევე მისი პიროვნული პოზიციების სრულ გაპრიმიტიულებასა და დამახინჯებას: ნაციონალისტებისათვის ის სამშობლოს გამყიდველისა და მტრის ხატად წარმოისახა, ხოლო გამსახურდიას მოწინააღმდეგეთათვის ლამის საკუთარ პოლიტიკურ წინასწარმეტყველად. ამ ყველაფრის შედეგი კი ისაა, რომ, მიუხედავად მამარდაშვილის დადებითი თუ უარყოფითი ნიშნებით პოპულარობისა, ის თავის სამშობლოში ყველაზე მეტად წაუკითხავ და გაუაზრებელ მოაზროვნედ რჩება.

მამარდაშვილს სამშობლოში არ გაუმართლა, მშობლიური გარემო არ გადაქცეულა თავშესაფრად და შვების ადგილად. გარდა საქართველოში მისი არ- თუ ვერგაგებისა, თავად სამშობლოს თემა მისი აზროვნების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მტკივნეული და ტრაგიკული ნაწილია, სადაც ფილოსოფოსის პირადი გამოცდილება მეტაფიზიკურ კანონზომიერებად გარდაიქმნება. ამ კანონზომიერებას მამარდაშვილი „შეუძლებელ სიყვარულს“ უწოდებს. გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრე მამარდაშვილმა პრუსტზე ლექციების დასაბეჭდად მომზადებულ ტექსტს დაურთო წინასიტყვაობა, რომელშიც ის თავის ქართველობაზე ლაპარაკობს: „ჩვენ ერთმანეთს მივეკუთვნებით და ეს არასდროს არ მოხდება. მე ქართველი ვარ და არ ვყოფილვარ ქართველი.“

მოსკოვში ცხოვრების პერიოდში მას საქართველო წარმოსახული ჰქონდა ერთგვარ მითიურ ქვეყნად, რომელსაც ის რუსულ-საბჭოთა გარემოს უპირისპირებდა: „ოცდაათი წელი ვცხოვრობდი და მწამდა, რომ ჩვენ, ქართველები ისეთი ბნელები არ ვართ, როგორც რუსები. [...] დავბრუნდი და აღმოჩნდა, რომ ეს ილუზია იყო, რომ მენტალური, ფსიქიკური, სიტყვიერი ხრწნის პროცესი მეტისმეტად შორს იყო წასული.“ მსგავს აზრს იმეორებს მამარდაშვილი თავის ერთ უკანასკნელ ინტერვიუშიც, სადაც ის ქართულ საზოგადოებაში ღრმად გამჯდარ სიბნელესა და სიცრუეზე საუბრობს. 

სამშობლოთი გაწბილება მამარდაშვილისთვის ფილოსოფიური შემეცნების ახალ მამოძრავებელ ძალად იქცა. თუკი სამშობლო მისგან შორს მყოფი ფილოსოფოსისათვის წარმოსახული იყო დამთრგუნველი საბჭოთა რეალობის ალტერნატივად, ნახევრად ზღაპრულ სამყაროდ, რომელიც მის ბოლო იმედად რჩებოდა, ანუ ადგილად, რომელთანაც ის თავისი მონატრებით, ნოსტალგიით იყო მიბმული, მასთან დაბრუნებამ ამ ზღაპრული მხარის განჯადოება გამოიწვია. იმედები და მოლოდინები გაწბილებით დაუსრულდა. ასეთი მწარე გამოფხიზლების ფონზე შეიქმნა პრუსტზე ლექციები, რომელთა კითხვაც მამარდაშვილმა თბილისში დაბრუნებისთანავე დაიწყო. ამ ციკლის რამდენიმე მთავარი კითხვები ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს: რისი ნოსტალგია გვექაჩება და გვაბრუნებს წარსულში? რა გვენატრება, როცა მონატრებას განვიცდით? მამარდაშვილთან ამ კითხვებზე პასუხის ძიება მოგზაურობადაა გამოსახული და ის იწყება დანტეს „ღვთაებრივი კომედიის“ სცენებით, სადაც ჯოჯოხეთის კარზე აწერია, რომ აქ შემომსვლელმა, პირველ რიგში, იმედი გარეთ უნდა დატოვოს და შიში დაძლიოს.

იმედი მამარდაშვილთან ერთ-ერთი ყველაზე ნეგატიური მნიშვნელობით დატვირთული სიტყვაა. ვერავინ, ვერცერთი გარეშე ძალა და ინსტანცია ვერ მოაგვარებს ჩვენს პრობლემებს. სანამ გარე ძალების იმედზე ვართ, არ დავბადებულვართ, რადგანაც დაბადება არა ბიოლოგიური ფაქტი, არამედ ის საკუთარი თავის შექმნაა, თანაც ისეთი მასალისაგან, რომელიც მისთვის ბუნებას არ მიუცია და ის მან პირადად უნდა გამოიმუშაოს. სხვა შემთხვევაში ადამიანი ემბრიონულ მდგომარეობაში რჩება. მაგრამ „დაბადებას“, ისევე, როგორც ნებისმიერ აქტს ცხოვრებაში, წინ ეღობება შიში იმისა, რომ ადამიანმა საკუთარი სულის უფსკრულში ჩაიხედოს, შიში იმის გაგებისა და გაცნობიერებისა, რაც სინამდვილეშია. „შიში არ უნდა გახდეს შენი მრჩეველი!“ - მოაქვს მამარდაშვილს დანტეს სიტყვები. „კარტეზიანულ მედიტაციებში“ მამარდაშვილი ამბობს, რომ შიში, ის, რაც გვაშინებს და უძლეველ ურჩხულებად მოგვაჩვენებს თავს, სინამდვილეში აჩრდილებივითაა, რომლებიც მაშინვე ქრება, როცა უკან კი არ დავიხევთ, არამედ გავბედავთ და მათი მიმართულებით გადავდგამთ ნაბიჯს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ აჩრდილებს, სიმულაკრებს და ყალბ ორეულებს ვხედავთ. შიში, იმედი და სიზარმაცე გვიმალავენ სინამდვილეს, როგორც საგნებისა და გარე სამყაროს, ასევე საკუთარი თავის შესახებ, ჩვენ საკუთარ ჯოჯოხეთს, რომლის გაუვლელადაც ჩვენი დაბადება შეუძლებელია.

ჯოჯოხეთი არაადამიანური სამყაროა, თავისუფალი ადამიანური სტერეოტიპებისა და რწმენა-წარმოდგენებისგან. ჯოჯოხეთური შემზარაობის წარმოსაგენად მამარდაშვილი ქმნის ასეთ ხატს: „ჯოჯოხეთია, როდესაც ჩვენ მიჯაჭვული ვართ, ხოლო ჩვენ თვალწინ აუპატიურებენ ჩვენს შეყვარებულს, ჩვენი კეთილშობილი გრძნობებისა და მდგომარეობების იდეალს.“ მაგრამ სწორედ ასეთ მდგომარეობაში ჩავარდნა გვაიძულებს აზროვნებას, ბადებს აზრს. ამ კონტექსტში შემოაქვს მამარდაშვილს სიბნელის, როგორც აზრის გაჩენის, შემეცნების აუცილებელი პირობის მეტაფორა. სიბნელე - ესაა ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა, ცოდნის შეუძლებლობა, როცა ცოდნის მეშვეობით შეუძლებელია ქმედება. ისეთ მდგომარეობებს, როგორიცაა შეყვარებულობა, ან მონატრება, ვერ გავიგებთ თავად სიყვარულისა თუ მონატრების საგნის თვისებებიდან გამომდინარე. არავინ გვიყვარდება მისი თვისებების გამო, ან არ გვენატრება სამშობლო, იმის გამო, რომ სამშობლო უნდა გვიყვარდეს. ასეთი დამოკიდებულება მკვდარი, აზრისგან დაცლილი სტერეოტიპებითაა განპირობებული. თავად მონატრების საგანიც რაღაც სხვა სულიერი მდგომარეობის კრისტალიზებული, გასაგნებული ფორმაა, რომელთან შეხებაც მონატრებულს ხელახლა ვერ განგვაცდევინებს. სამშობლოში დაბრუნება იმ იმედით, რომ მონატრებულ განცდას დავიბრუნებთ, მხოლოდ გაწბილებით დასრულდება, თუ ჩვენ მიერ უკვე ერთხელ განცდილს, ურომლისოდაც არსებობა არ შეგვიძლია, თავადვე ხელახლა არ შევქმნით.

სამშობლო, როგორც მატერიალური მოცემულობა, ან ვალდებულებათა ჯამი, არ არსებობს. მამარდაშვილი ფილოსოფოსს ჯაშუშს ადარებს და მას „უცნობი სამშობლოს მოქალაქეს“ უწოდებს. თუმცა ეს „ნაცნობი“ სამშობლოს უარყოფასთან ან ვულგარულ კოსმოპოლიტიზმთან არ იგივდება, რამდენადაც „სამყაროს მოქალაქეობაც“ ისეთივე ზოგადი და უპიროვნო მოცემულობაა, როგორც იდეოლოგიებით ნაკარნახებ ვალდებულებად ქცეული სამშობლოს თაყვანისცემა. სამშობლო, ისევე, როგორც ნებისმიერი საგანი, რომელთანაც ადამიანი ძლიერ ემოციურ კავშირში იმყოფება, იმდენად შეიძლება არსებობდეს და განიცდებოდეს, რამდენადაც ის მასში ხელახლა იქმნება და ინდივიდუალური განცდის მეშვეობით თავიდან იბადება. „ფილოსოფოსები და პოეტები - ისინი, რა თქმა უნდა, ჯაშუშები არიან. ისინი ყოველთვის უცხო ქვეყანაში იმყოფებიან და რაღაც სხვა რამეს წარმოადგენენ.“ მამარდაშვილის აზრით, ნამდვილი კულტურა და სულიერება არ დაიყვანება იმ ეთნიკურ მასალამდე, რომლითაც ის იქმნება. შექსპირი არ არის გენიალური იმიტომ, რომ ის ინგლისელია. შექსპირის გენიალურობა მისი განუმეორებლად ინდივიდუალური სამყაროს ხედვისა და ქმნის უნარია, რომელიც პირდაპირაა მიბმული უნივერსალურზე, რამდენადაც უნივერსალურ ღირებულებად შეიძლება მხოლოდ პიროვნული გამოცდილება იქცეს და არა დაწესებული და საყოველთაოდ მიღებული ზოგადი ნორმა, რომელიც პიროვნულ საწყისსაა მოკლებული.

პიროვნულობის განადგურების მეტაფორად მამარდაშვილს ჯვარცმა შემოაქვს: „ქრისტე იქნა ჯვარცმული საკუთარსავე ხატზე იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც მისგან სრულიად განსაზღვრულ ქმედებებს ელიან, სასწაულებს ითხოვენ მისგან.“ ხატის შექმნა ადამიანის დუბლირებას ნიშნავს. სხვების მიერ შექმნილი ორეული იკავებს პიროვნების ადგილს, რომელსაც აკერპებენ, თაყვანს სცემენ, ადიდებენ, ან გმობენ და შეაჩვენებენ. თუმცა ყოველივე ამას არაფერი საერთო თავად ამ პიროვნებასთან და მის ნააზრევსა თუ ნამოქმედართან არა აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ თავად მერაბ მამარდაშვილსაც, სულ ცოტა, საქართველოში, ასეთივე ბედი ეწია: მას ან, უფრო სწორად, მის ორეულებს, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ფრაზების სახით ციტირებენ მისი თაყვანისმცემლებიც და მგმობელებიც. ამგვარ ვნებათა ორომტრიალში ის კვლავაც უცნობ მოაზროვნედ რჩება, ისევე, როგორც მისი ცხოვრებისეული გამოცდილება - ბნელი გვირაბის ყველაზე პროვინციულ და გამონათების პერსპექტივის გარეშე მყოფ ადგილში გამომწყვეულმაც კი შეძლო ის, რასაც მამარდაშვილი სრულიად მისტიკური კატეგორიებით გამოთქვამდა: „საკუთარი თავის გაზავება, სამყაროში საკუთარი გაზავებულობისა და მასთან მთლიანობის განცდა [...] როდესაც ფილოსოფოსი ან პოეტი საკუთარ სულს უნივერსალურ სულში ცვლის.“ 


ფეისბუკის სისასტიკე

ხშირად მიფიქრია, რატომ მოიპოვა სხვადასხვა სოციალურ ქსელებს შორის ფეისბუკმა ასეთი პოპულარობა საქართველოში? ევროპაში (მაგალითად, გერმანიაში) ფეისბუკი ყოფის „დამატებითი ღირებულებაა“, ხოლო საქართელოში, ჩემი დაკვირვებით, უკვე აშკარად გამოიკვეთა ფეისბუკზე დამოკიდებულთა მასშტაბური ჯგუფი, რომლის წევრებისთვისაც ფეისბუკით კომუნიკაცია ყოველდღიური ცხოვრების წესის არსებით შემადგენელ ნაწილად იქცა და უმისოდ ცხოვრება, უბრალოდ, უინტერესო გახდა.

ეს საკითხი სერიოზულია და იმსახურებს კვლევას. ფეისბუკს უთუოდ აქვს ის უნიკალური უპირატესობები, რამაც იგი, დღესდღეობით, ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ეფექტიან მედიატორად აქცია.

თუმცა, ამ წერილში მსურს საკითხი „დავავიწროვო“ და ვუპასუხო შეკითხვას: როგორ შეიძლება აიხსნას ადამიანთა შეურაცხყოფის ის დაუოკებელი ვნება, რომლითაც გაჟღენთილია ფეისბუკი? მე, პირადად, არ მეგულება სხვა ასპარეზი, სადაც ხალხი ასე თანმიმდევრულად, უშეღავათოდ, გამწარებით და დაუმსახურებლად ლანძღავს ერთმანეთს. ფაქტია: ფეისბუკი გადაიქცა ადამიანთა შორის სიტყვიერი ანგარიშსწორებისა და სიძულვილის სასტიკ ველად, რომელსაც არაფერი აკავებს. ეს ველი, არსებითად, ფსიქოლოგიური ძალადობის სივრცეა, რომლის ნეგატიური ეფექტი ჯერჯერობით არავის გაუზომავს, თუმცა, ჩემი ღრმა რწმენით, ადამიანთა დათრგუნვასა და დასტრესვაში ფეისბუკის წილი მნიშვნელოვანია. და მაინც: რატომ ხდება ასე? რატომ ხდება ადამიანი ასე დაუნდობელი ფეისბუკის წიაღში?

ჩემი აზრით, ფეისბუკს შემდეგი თავისებურებები ახასიათებს:

1. ფეისბუკი მედიის ისეთი საშუალებაა, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს აძლევს საკუთარი აზრების, განწყობების, დამოკიდებულებებისა და ემოციების საჯარო სივრცეში გამოხატვის საშუალებას, საჯარო ფიგურად ან „ცნობად სახედ“ ყოფნის გარეშე. ჩვეულებრივ, არ არის იოლად ხელმისაწვდომი სატელევიზიო სივრცე (მაგალითად, ტოკშოუში მონაწილეობა). ამას იმდენად უნდა იმსახურებდე, რომ ტელეარხის მენეჯმენტს (ან გადაცემის პროდიუსერს) შენი დაპატიჟება მოუნდეს. ტელეგადაცემებში მიწვეულთა წრე, ზოგადად, არ არის ფართო, ხოლო საქართველოში განსაკუთრებით დავიწროებულიც კია – ერთი და იგივე ხალხი მონაცვლეობს გადაცემიდან გადაცემაში. კიდევ უფრო რთულია ბეჭდური მედიის ავტორად ყოფნა – ინტერვიუებს „რჩეულებისგან“ იღებენ, ხოლო სტატიის დაწერის მოტივაცია და უნარ-ჩვევები კიდევ უფრო ნაკლებ ადამიანს აქვს. საჯარო ასპარეზზე გამოჩენის ამ წყურვილს სულზე მიუსწრო ფეისბუკმა – საჯარო სივრცეში მოსახვედრად ადამიანს არ სჭირდება „ელიტის“ წევრობა, მან აუდიტორია შინიდან გარეთ გაუსვლელადაც შეიძლება მოიპოვოს. და, რაც მნიშვნელოვანია, ეს აუდიტორია იმაზე მრავალრიცხოვანიც შეიძლება აღმოჩნდეს, ვიდრე რომელიმე საგაზეთო სტატიისა თუ ინტერვიუს შემთხვევაში. შესაბამისად, ფეისბუკმა დააკმაყოფილა „სოციალურ მე“-დ შედგომის მოთხოვნილება, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, ადამიანთა უმრავლესობაში არსებობს.

2. ფბ-მა ადამიანი უფრო თამამი გახადა იმით, რომ მას სპეციფიკურ ერთობაში გაწევრიანების საშუალება მისცა. ამ ერთობას ფეისბუკის „მეგობართა“ წრე შეადგენს, ხოლო თემის ყველაზე მტკიცედ შემკვრელი ინსტრუმენტი „ლაიკებია“, რომლებიც ახდენს ადამიანის პიროვნული გამოხატვის აღიარება-დადასტურებას. შესაბამისად, ფბ-ზე ადამიანს დიდი შანსი აქვს, არ დარჩეს მარტო, იპოვოს თავისიანი და „ლაიკების“ მეშვეობით გამოსცადოს „ძალა ერთობაშია“-ს ხიბლი.

ამრიგად, ფეისბუკით გამოხატული სიძულვილი კორპორაციულია, და არა ინდივიდუალური. კორპორაციის (იმავე ფეისბუკის „მეგობართა“ წრის) შექმნის კრიტერიუმები სხვადასხვაა: პოლიტიკური სიმპათიები, საერთო ღირებულებები, ინსტიტუციური (მაგალითად, სამსახურებრივი) გავლენები, ნათესაური მიკუთვნებულობა და სხვა. ამ კრიტერიუმებმა შეიძლება გადაფაროს ერთმანეთი (მაგალითად, პოლიტიკურმა სიმპათიამ გადაკვეთოს ღირებულებითი ორიენტაცია), თუმცა ფაქტია, რომ ყველაზე სტაბილური კორპორაციები სწორედ პოლიტიკური სიმპათიების ნიადაგზე იქმნება: „ნაცი“, „ქოცი“ და „შუაშისტი“, დღესდღეობით, ისეთ იდიომებად მოგვევლინა, რომლებიც არა მხოლოდ პოლიტიკური დისკურსის, არამედ მთელი სოციალური ყოფის უნივერსალურ მარკერებად გადაიქცა. საინტერესო ისაა, რომ ამ კორპორაციების საზღვრები საკმარისად მყარია და ერთმანეთში შეჭრას, როგორც წესი, ვერ იტანს: „ნაცები“, „ქოცები“ და „შუაშისტები“ ერთმანეთს (ჯგუფის შიგნით) „ულაიკებენ“ სტატუსებს და თუ აღმოჩნდა ვინმე ურჩი, რომელიც კორპორაციულ იდენტობას უღალატებს და სხვა ერთობის წევრს რაღაცას მოუწონებს, მას ამისათვის ახსნა-განმარტებების გაკეთება უწევს; მეტიც: ზოგჯერ, შესაძლოა, კორპორაციის წევრებისგან გარიყვა, ანუ „დაბლოკვაც“ დაიმსახუროს (ყველაზე ნაკლებად ხისტები, ამ თვალსაზრისით, „შუაშისტები“ არიან, თუმცა, ცხადია, მათაც აქვთ ე.წ. „აკრძალული ზონები“).

3. ფეისბუკზე გამოჩენილ სითამამეს კიდევ ერთი საფუძველი აქვს: ადამიანი სრულიად თავისუფალია გამოხატვაში და მას არ ევალება არანაირი მედიასტანდარტის დაცვა. გაზეთი არ დაბეჭდავს უკიდეგანო უწმაწურობას (უშვერი სიტყვებით ლანძღვას), ამის უფლებას არც ტელევიზია იძლევა, ბოლოს და ბოლოს, ბეჭდურ ან ტელემედიაში მიყენებული შეურაცხყოფისთვის შეიძლება სასამართლოშიც გიჩივლონ და ა.შ. ფეისბუკი ამ შეზღუდვებისგან თავისუფალია: თქვი და დაწერე, რაც გინდა, ამისთვის ვერავინ გიჩივლებს ვერც სასამართლოში, და ვერც მედიაეთიკის რომელიმე კომიტეტში; ამ გზაზე არ არსებობს არავითარი ბარიერი, სინდისის გარდა.

სწორედ ამ ბოლო სპეციფიკიდან გამომდინარე, ფეისბუკი არ არის კლასიკური საჯარო სივრცე, რადგან ადამიანს არავითარ პასუხისმგებლობას არ აკისრებს; თუმცა, ის არც პირადი სივრცეა, რადგან ათასობით ადამიანის მობილიზება შეუძლია. ამდენად, ფეისბუკი კვაზისაჯარო სივრცეა, უფრო სწორად, საჯარო და პირადი სივრცის ერთგვარი ნაზავი.

ჩემი აზრით, ზემოთ ჩამოთვლილ თავისებურებებში იმალება ფეისბუკით გაცხადებული დაუნდობლობისა და აღვირახსნილობის საიდუმლო: ადამიანს აქვს მოთხოვნილება, ვინმეს მიმართ საკუთარი ანტიპათია თუ ზიზღი გულში კი არ ჩაიხვიოს ან მხოლოდ „სამზარეულოებში“ და განდობილთა ვიწრო წრეში გადმოაფრქვიოს, არამედ მეტ-ნაკლებად ფართო საზოგადოებასაც აუწყოს; მის პროვოცირებას „ლაიკებით“ გამოხატული მხარდაჭერა ახდენს და ამ მხარდაჭერით შთაგონებული, ის კიდევ მეტად ამძაფრებს სიძულვილის ენას. თანაც იცის, რომ ასეთი თავაშვებულობისთვის მას სამართლებრივად (სასამართლოსა თუ რაიმე სხვა ოფიციალური გზით) პასუხი არ მოეთხოვება.

რასაკვირველია, აქ მაინც არსებობს რამდენიმე საფრთხე, რაც ფეისბუკს არცთუ „უწყინარ“ და „ჩუმი“ (განუზრახველი) ძალაუფლების მატარებელ სივრცედ აქცევს:

ა) ფეისბუკზე ადამიანის პიროვნება, როცა ის ამ ქსელის მეტ-ნაკლებად აქტიური მომხმარებელია, ისე მოჩანს, როგორც ხელისგულზე. სოციალური ქსელის მეშვეობით მოკლე ხანში ადამიანი შეიძლება იმაზე გაცილებით უკეთ გაიცნო, ვიდრე მრავალი წლის „ფიზიკური“ ურთიერთობის მანძილზე. თუმცა, სწორედ ასეთი „გაშიშვლებისთვის“ ადამიანმა შეიძლება სერიოზულად ზღოს: ის შეიძლება სამსახურიდან დაითხოვონ (მაგალითად, ქსენოფობიური აზრების გამოთქმისთვის, ან ავტორიტარულ საზოგადოებაში ხელისუფლების არმოსაწონი სტატუსის „დალაიკებისთვის“); მავანმა, შესაძლოა, ისეთი სტიგმა აიკიდოს, რომელიც მის რეპუტაციას საშვილიშვილოდ დააზარალებს (გავიხსენოთ ოპერის მომღერლის, თამარ ივერის შემთხვევა, როცა მან ჰომოფობიური აზრები გაავრცელა ფეისბუკით) და ა.შ. თუმცა, მეორე მხრივ, ადამიანს მაინც რჩება ლეგიტიმური უფლება, საკუთარი „მე“ ორად გაყოს: ფეისბუკის „მედ“ და საჯარო „მედ“ (ასეთი დაყოფა განსაკუთრებით უყვართ ტელეჟურნალისტებს, რომლებიც დაბეჯითებით აცხადებენ, რომ ფეისბუკზე მათი საქციელი მათსავე ეთერზე არ აისახება).

ბ) ფეისბუკის საშუალებით შეურაცხყოფილმა ადამიანმა შეიძლება მაგინებლის პირად (ფიზიკურ) ანგარიშსწორებაზე იფიქროს. თუმცა, ამ საფრთხეს სხვადასხვა ფაქტორი ანეიტრალებს: ა) როდესაც შეურაცხყოფა დისტანციაზე ხდება, ანგარიშსწორების რეალიზაციის ჟინი და შესაძლებლობები იკლებს; ბ) შეურაცხმყოფლისა და ანგარიშმსწორებლის პასუხისმგებლობები შეუდარებლად არათანაზომიერია: ფეისბუკით ლანძღვაზე ფორმალური პასუხისმგებლობა ნულოვანია, ხოლო შეურაცხმყოფლის მიმართ ფიზიკური ანგარიშსწორება მავანს შეიძლება პატიმრობადაც კი დაუჯდეს; გ) შეურაცხყოფილს შეუძლია „ხურდა“ ფეისბუკითვე დაუბრუნოს მაგინებელს და სიტუაცია ასე „დააბალანსოს“.

ფეისბუკზე განსაკუთრებული სიძულვილი მაინც პოლიტიკურ ნიადაგზე გაჩენილ რადიკალურ კორპორაციებს („ნაცებსა“ და „ქოცებს“) შორის ტრიალებს. ყველაზე მარტივი და საღი აზრიც კი მოწინააღმდეგის ბანაკში მყისვე გარდაიქმნება სატანურ აზრად, ხოლო მისი ავტორი გამოცხადდება სატანის მოციქულად, რომლისკენაც ნიაღვარივით მიედინება აგრესია და სიძულვილი. ისეთი შთაბეჭდილება მექმნება, რომ, რაც უფრო საღია აზრი, მით უფრო იმატებს აგრესია და გამანადგურებელი იარლიყები. ამ ნაკადში კორპორაციის ერთგული წევრები წვეთი წყალივით ემსგავსებიან ერთმანეთს: აქ მნიშვნელობას კარგავს ვინმეს განსხვავებული განათლება, სოციალური კაპიტალი, თანამდებობა, „ოჯახიშვილობა“ და სხვა ფონური მახასიათებლები. ასე გადაიქცევიან კორპორაციები ეგზალტირებულ მასებად, რომელთაც თავიანთი აღიარებული ბელადები ჰყავთ...

საბოლოო ჯამში, ფეისბუკით გამჟღავნებული სისასტიკე ჩემთვის ამ საზოგადოების ერთ-ერთი დიაგნოზია – ჩვენ ვერ ვახერხებთ იმ ბუნებრივი ინსტინქტური მდგომარეობისგან დისტანცირებას, როცა „ადამიანი ადამიანისთვის მგელია“, ვერ ვახერხებთ, კომუნიკაციაში აქცენტი დავსვათ იმაზე, თუ რა ითქმება და არა მხოლოდ იმაზე, თუ ვინ ამბობს, ვერ ვეგუებით ჩვენგან (ჩვენი თემისაგან) განსხვავებულს, გვძულს მრავალფეროვნება და გვიყვარს ხაფანგების დაგება არაჩვენიანთა პარალიზებისთვის...

რასაკვირველია, ფეისბუკს ჰყავს არაკორპორაციული და არაეგზალტირებული „მარტოხელა მონადირეები“, ერთგვარი დისიდენტები, რომლებსაც, მართალია, ასევე ჰყავთ „ფრენდების“ თავიანთი წრე, მაგრამ ეს „მეგობრობა“ მათ არაფერს ავალდებულებს, ან, მით უფრო, აიძულებს. შესაძლოა, ზოგჯერ ისინიც ბილწსიტყვაობდნენ, მაგრამ ეს კიჩური ესთეტიკის ნაწილი უფროა, ვიდრე მიზანმიმართული სისასტიკისა.

მათზეც დავწერ, ალბათ, ოდესმე...

Tags:ფეისბუკი, სოციალური ქსელები, მედია, ბლოგი


სტალინი მენეჯერი

პუტინის აგიტპროპის უსაყვარლესი თემაა ვარიაციები სტალინზე, როგორც ბრწყინვალე მენეჯერზე, რომელმაც 30-იან წლებში ქვეყნის ეფექტიანი ინდუსტრიალიზაცია განახორციელა.

მენეჯერ სტალინზე საუბრისას უპრიანია გავიხსენოთ, რა მდგომარებაში იყო საბჭოთა კავშირი 1928 წელს, ანუ მაშინ, როცა ჯუღაშვილმა ულტრამემარცხენე ეკონომიკური რევოლუცია წამოიწყო და ქვეყანა უკან, სამხედრო კომუნიზმში დააბრუნა. 

1921 წლის დასაწყისში პოლონეთთან ომში დამარცხებული ლენინი აღიარებდა: „ეკონომიკურ ფრონტზე ჩვენმა მცდელობამ, გადავსულიყავით კომუნიზმზე, განიცადა უფრო სერიოზული და საშიში მარცხი, ვიდრე ჩვენთვის ოდესმე მოუყენებია (...) პილსუდსკის (პოლონეთის არმიის მთავარსარდალს − ლ.ო.).“

მართლაც, „სამხედრო კომუნიზმი“ საბოლოოდ გაასწორებს მიწასთან ისედაც სავალალო მდგომარეობაში მყოფ ქვეყნის ეკონომიკას: 1921 წლის დასაწყისში მთლიანი შიდა პროდუქტი ომამდელი პერიოდის (1914 წ.) მესამედსაც კი ვერ აღწევდა. ამან აიძულა ლენინი, ეკონომიკაში საბაზრო ელემენტები დაებრუნებინა.1921 წლის დასაწყისში ახალ ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, ე.წ. ნეპზე, გადასვლა დიდ საწარმოებს ბოლშევიკური პარტიის სრული კონტროლის ქვეშ ტოვებდა. სამაგიეროდ, დაშვებულ იქნა თავისუფალი ვაჭრობა და მცირე სამეწარმეო საქმიანობა. ნეპ-მა და ფინანსთა მინისტრ სოკოლოვსკის მიერ გატარებულმა რეფორმებმა განამტკიცა ფინანსური სექტორი და ააღორძინა ეკონომიკა: ფულადი ერთეული ჩერვონეცი გახდა, სტაბილური, მზარდი მრეწველობის ფონზე კი ქვეყნის ეკონომიკამ 1928 წელს პირველად მიაღწია ომამდელ (1914 წლის) დონეს.

და აი, ამ ეკონომიური აღორძინების მომენტში, სტალინმა ერთპიროვნულად და პოლიტბიუროს ზოგიერთი წევრის (განსაკუთრებით კი სოვნარკომის, ანუ მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე რიკოვის) წინააღმდეგობის მიუხედავად, გადაწყვიტა ნეპ-ის მიერ შექმნილი ეკონომიკური ლანდშაფტის დანგრევა და, რადიკალური ინდუსტრიალიზების მიზნით, ქვეყანა უმოკლეს დროში დააბრუნა უკან, სამხედრო კომუნიზმში.

პირველი ხუთწლედის საშუალებით სამხედრო კომუნიზმში დაბრუნებაა ჯუღაშვილის დიქტატურის მთავარი „მიღწევა“ და სტალინის რეპრესიული სისტემის ყველა დამახასიათებელი ნიშანი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ამ „მიღწევიდან“ წარმოებული: მოსახლეობის უდიდეს ნაწილზე უპრეცედენტო ძალადობის განსახორციელებლად (ქვეყნის მოსახლეობის 85%-ს გლეხობა შეადგენდა), საჭირო იყო უზარმაზარი რეპრესიული აპარატის შექმნა თავისი საკონცენტრაციო ბანაკებით. სტალინის ამ რევოლუციას გლეხებმა ძალადობით უპასუხეს. 1929 წლიდან მოყოლებული, ქვეყანაში გლეხთა აჯანყების ენდემური კერები გაჩნდა. უიარაღო გლეხთა ამბოხის ჩასახშობად ქვეყნის რეპრესიულმა მანქანამ მასობრივად გამოიყენა ტანკები და მსხვილი არტილერია. დახვრიტეს ასიათასობით გლეხი, ხოლო ორ მილიონზე მეტი − გადაასახლეს. 

პირველი ხუთწლედის შედეგად მკვეთრად შემცირდა სასოფლო- სამეურნეო პროდუქციის მოცულობა. განსაკუთრებით კატასტროფულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა მეცხოველეობა: სტალინის კოლექტივიზაციის შედეგად ოთხ წელიწადში ორჯერ შემცირდა მსხვილფეხა და წვრილფეხა საქონლის რაოდენობა. ამ ძალადობის ფონზე 1932-33 წლებში განხორციელებულმა ხორბლისა და სხვა პროდუქციის ექსპროპრიაციამ გამოიწვია გლეხთა მასობრივი შიმშილი, რომელმაც, სხვადასხვა მონაცემებით, ხუთიდან შვიდ მილიონამდე ადამიანი იმსხვერპლა (სტალინის კოლექტივიზაციის შესახებ სტატისტიკური მონაცემები მომყავს ამ საკითხისადმი მიძღვნილი ორი ფუნდამენტური ნაშრომიდან).

მიუხედავად გაღებული მსხვერპლისა, პირველი ხუთწლედის შედეგებით სტალინს საქმე არც ინდუსტრიალიზაციის მხრივ ექნება თავმოსაწონად. სამრეწველო ცენტრების მშენებლობა ქაოსურად მიმდინარეობდა და, ძირითადად, ხორციელდებოდა ხარჯთაღრიცხვის გარეშე: მაგნიტიგორსკისა და კუზნეცკის მეტალურგიული კომბინატები, ნიჟნი ნოვგოროდის ავტოქარხანა, ბობრიკის ქიმკომბინატი, ანუ სტალინური ინდუსტრიალიზაციის სიმბოლოები, ისე იქმნებოდა, რომ არ არსებობდა ამ ცენტრების მშენებლობის საფინანსო ანგარიშგება. მიუხედავად იმისა, რომ სტალინმა ეს ყველაფერი იცოდა (ძირითადად, ორჯონიკიძისგან), მან არაფერი მოიქმედა ვითარების გამოსასწორებლად. ამ ქაოსის შედეგად, პირველი ხუთწლედის განმავლობაში სამრეწველო ცენტრების მშენებლობის უდიდესი ნაწილი გაიყინა. ახლა არ მოვიყვან პირველი ხუთწლედის შეუსრულებელი გეგმის სტატისტიკას. შევჩერდები მხოლოდ პირველი ხუთწლედის ერთ-ერთ ყველაზე პრიორიტეტულ სფეროზე − ტრაქტორებისა და მანქანების წარმოების გეგმაზე, რომელიც მხოლოდ სტალინის სიკვდილის შემდეგ, 1956-1957 წლებში შესრულდა.

მიუხედავად სრული კრახისა, პირველი ხუთწლედის გეგმას სტალინი შესრულებულად გამოაცხადებს ოთხ წელიწადში, ხოლო სამხედრო კომუნიზმით გამოწვეულ ფინანსური სექტორის მოშლას სოციალიზმში შესვლის პირველ მერცხლად მონათლავს: ბელადის აზრით, ხუთწლედის შედეგად დაწყებული მზარდი ინფლაცია მხოლოდ ფულად-სასაქონლო ურთიერთობის აღმოფხვრასა და ქალაქსა და სოფელს შორის პროდუქტების ბარტერულ გაცვლაზე გადასვლას მოასწავებდა.

სტალინის მიერ პირველი ხუთწლედის გეგმის „შესრულების“ ტრიუმფულ გამარჯვებად გამოცხადებამ ხელი შეუწყო ქვეყანაში ერთი დიდი მანკიერების - ვირტუალური ციფრების სამყაროს - დამკვიდრებას: პირველი ხუთწლედიდან მოყოლებული საბჭოთა კავშირის დაშლამდე ქვეყანაში მუდმივად არსებობდა ვირტუალური ეკონომიკური რეალობა, რომელსაც სინამდვილესთან საერთო არაფერი ჰქონდა.

სტალინის ულტრამარქსისტული რევოლუცია ასევე მეტისმეტად რადიკალური გამოდგა ქვეყნის სოციალურ ქსოვილისათვის: სტალინის პირველმა ხუთწლედმა დაასრულა საზოგადოების სრული ატომიზაცია და ჩანასახშივე მოსპო ის სამოქალაქო ინიციატივა, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობდა ქვეყანაში ნეპ-ის პერიოდში. სოციალური ქსოვილის სრულ მოშლას კი შედეგად მოჰყვა ის, რომ საგრძნობლად გაიოლდა პროპაგანდის გზით საზოგადოების მანიპულირება.

სტალინი, რა თქმა უნდა, ხვდებოდა, რომ ხუთწლედის „ტრიუმფული გამარჯვება“ სინამდვილეში მარცხის ყველა ნიშანს ატარებდა: 1932 წელს სახელმწიფომ გლეხებისგან მიიღო 20%-ით ნაკლები პური, ვიდრე დაბალმოსავლიან 1931 წელს. უფრო დიდ საშიშროებას პოლიტიკური დესტაბილიზაცია წარმოადგენდა: სადამსჯელო ორგანოები სტალინს უხვად აწვდიდნენ ინფორმაციას წითელი არმიის მოსამსახურეებზე (რომელთა თითქმის 90%-ს ოჯახი სოფლად ჰყავდა), სულ უფრო მზარდ უკმაყოფილებას რომ გამოთქვამდნენ კოლექტივიზაციის გამო. ყოველივე ამან სტალინი აიძულა, მეორე ხუთწლედში ქვეყნისთვის „ზომიერ“ მოღვაწედ მოეჩვენებინა თავი. როგორც 1943 წლის ზაფხულში, ორწლიანი ომისა და მილიონობით მსხვერპლის შემდეგ, სტალინმა სამხედროების აზრის გათვალისწინება დაიწყო, მან 1933-34 წლებშიც გაითვალისწინა (თუმცა, დროებით) რიკოვის რჩევები: გლეხებს პირადი მეურნეობის ფლობის უფლება მისცეს და დაპირდნენ, რომ ხორბლის მოსავლის მხოლოდ ნაწილს ჩამოართმევდნენ. ეკონომიკურთან ერთად, ჯუღაშვილი „პოლიტიკურ დათმობებზეც“ წავიდა: გააუქმა პირველი ხუთწლედის ტერორის სიმბოლო − ОГПУ, ჩეკისტებს აუკრძალა მასობრივი დაპატიმრებები და დეპორტაციები, ციხეებიდან გაათავისუფლა პირველი ხუთწლედის დროს დაპატიმრებულთა ნაწილი. ამგვარად, სამხედრო კომუნიზმი შეიცვალა სტალინისეული „მიკრონეპ“-ით.

დღეს დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო ისტორიაში ძნელად მოიძიება პრეცედენტი, როცა სახელმწიფოს მეთაურის უმეცრება და მისი მხრიდან სპეციალისტთა იგნორირება (ეკონომიკით დაწყებული, სამხედრო სფეროთი დამთავრებული) ისე ძვირად დასჯდომოდა ქვეყანას, როგორც ეს სტალინის შემთხვევაში მოხდა. ეკონომისტებსა და ისტორიკოსებს კიდევ ბევრი მუშაობა მოუწევთ იმის დასადგენად, რამდენად მფლანგველი იყო სტალინური ინდუსტრიალიზაციის სისტემა. მაგრამ ერთის თქმა ახლავე შეიძლება: ინდუსტრიალიზაციის სტალინური ვერსიის განხორციელება მხოლოდ ადამიანური და ბუნებრივი რესურსებით ისეთ მდიდარ ქვეყანაში იყო შესაძლებელი, როგორიც საბჭოთა კავშირი გახლდათ.

ერთ-ერთ წინა წერილში ვახსენე ფრაზა, რომელსაც ჩერჩილს მიაწერენ და რომლის მიხედვითაც „სტალინმა ქვეყანა გუთნით ჩაიბარა და ატომური ბომბით დატოვა“. მკითხველს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჩერჩილს ეს ფრაზა არ უთქვამს; ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს ეს ფრაზა ნინა ანდრეევამ მიაწერა 1988 წლის 13 მარტს „სოვეტსკაია როსიაში“ გამოქვეყნებულ სტატიაში «Не могу поступаться принципами». დავამატებდი, რომ, გუთნებთან და ბომბებთან ერთად, სტალინმა ქვეყანა მშიერ-მწყურვალი მოსახლეობითაც დატოვა: საბჭოთა კავშირის ცენტრალური სტატისტიკური სამმართველოს მონაცემების თანახმად, 1952 წელს მოქალაქის დღიური საშუალო საკვები ნორმა (რომელიც მხოლოდ დიდ ქალაქებში სრულდებოდა), გახლდათ ნახევარი კილო პური, 0,38 ლიტრი რძე, ერთი-ორი კოვზი შაქარი და 40 გრამი ხორცი, ანუ უფრო ნაკლები, ვიდრე ნაცისტური გერმანიის საოკუპაციო რეჟიმმა დაუწესა საფრანგეთის მოსახლეობას 1940 წლის შემოდგომაზე.

Tags:სტალინი, ინდუსტრიალიზაცია, ეკონომიკური რევოლუცია


ქალი, კაცი და ნიანგი

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ (WHO) 1990 წელს ცვლილებები შეიტანა დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციაში და ჰომოსექსუალობა ამოიღო დაავადებათა სიიდან. ის შეფასებულია, როგორც განსხვავებული სექსუალური ქცევა და არა დააავადება.

 

არ ვიცი, შევძლებ თუ არა ამ წერილის დასრულებას. ისიც არ ვიცი, რა აზრი აქვს. უბრალოდ, გამახსენდა, რომ იმის მსგავსი, რაც რადიო თავისუფლების საიტზე გამოქვეყნდა, რომელიმე სხვა ჟურნალ-გაზეთში რომ დაბეჭდილიყო, აუცილებლად გამოვეხმაურებოდი.

პრობლემას ის ქმნის, რომ "თავისუფლების დღიურები" მოწვეული სტუმრის თავისუფალი მონოლოგია, რომელიც ყოველგვარი ფილტრაციის გარეშე გადის ეთერში. ამ ადამიანებს განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ ჩვენი სინამდვილის მიმართ. მაგრამ პრობლემას ისიც ქმნის, რომ დღიურები ქვეყნდება რადიოში, რომელიც დღიდან თავისი დაარსებისა ადამიანის უფლებებისთვის იბრძვის, რომლის „მაუწყებლობა და პუბლიკაციები არ უნდა შეიცავდეს მასალას, რომელიც შეიძლება აღქმულ იქნეს ძალადობის გამჩაღებლად ან წამქეზებლად.“

ახლა გადავხედოთ ბატონი ექიმის დღიურებს. არ შევიმჩნიოთ ის, რომ თავისი კლინიკის უფასო რეკლამას ცდილობს (თანამედროვე მედიცინაში არარსებული სამსახურით), არღვევს სამედიცინო ეთიკას (რადგან მის პაციენტს თავისუფლად შეუძლია ამოიცნოს თავი და დაინახოს, როგორია მისივე ექიმის დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ), თავი დავანებოთ ამ კომპიუტერულ თამაშებს, „ერევნებს“ და 100 ლარით შვილის მოქრთამვის სრულიად უგემოვნო ისტორიას. ყურადღება შევაჩეროთ, აი, ამ ციტატაზე:

„ვთანხმდებით, რომ პირველი სწორი ნაბიჯი იქნება, რომ მის შვილს ქალი მოვასინჯვინოთ. ეს ჩვენი შეთქმულებაა და ვადებინებ პირობას, ისე მოიქცეს, როგორც მე ვეტყვი. ის მთანხმდება. დედას ვუშვებ ოთახიდან და შემომყავს ბიჭი. ვეკითხები, რა უნდა? მპასუხობს, რომ არაფერი არ უნდა. ვეკითხები, რომ სულ უნდა, პასიურ როლში იყოს? რა თქმა უნდა არა, მაგრამ არ გამოსდის. ვეკითხები, უნდა თუ არა, რომ შვილი ჰყავდეს? მპასუხობს, რომ უნდა. ვპასუხობ, რომ მე შემიძლია ისეთი მეთოდი ვასწავლო, რომ გარანტირებულად შეძლებს აქტიური როლის თამაში გინდა კაცთან, გინდა, ქალთან, გინდა ნიანგთან. თვალები ენთება. მე ვამატებ, რომ по ходу ბავშვის გაკეთებასაც შეძლებს, ოღონდ ამისთვის ჯერ ცოტა ქალებზეც უნდა წაივარჯიშოს. ვეძახით დედას და ამბავს ვატყობინებთ, რომ გავდავწყვიტეთ ქალთან მოვსინჯოთ, ოღონდაც ამისთვის ჯერ საჭიროა „ლიგაში“ 4-5 დღე წამკურნალება. საბოლოოდ დედა ბედნიერია, შვილი − ახალი შესაძლებლობების შანსით დაიმედებული, მე კი კიდევ ერთ ჰომოსექსუალს ბისექსუალური არჩევანის შანსი მივეცი.“

ამ დღიურის გამოქვეყნების შემდეგ ბატონ ექიმს არაერთი დედა „მოუთრევს“ თავის შვილს. მამებმა, ალბათ, ხელი ჩაიქნიეს; „ბოზებში“ წაყვანამ არ უშველა და გადააბარეს დედას, რომელსაც „ლიგა“ სასწაულს ჰპირდება. თან მხოლოდ და მხოლოდ 5 დღეში! რას უნდა ველოდოთ ამ 5 დღეში? ეტყობა, მაინც არ სურს ბატონ ექიმს, გათქვას თავისი პროფესიული საიდუმლო; ჩვენც იძულებულები ვართ, გადავხედოთ ისტორიას - გავიხსენოთ ამერიკელი რეჟისორი აიტერსონ ტოსკანო, რომელმაც 30 000 დოლარი დახარჯა „მკურნალობისთვის“ და რომ ვერ იქცა ჰეტეროსექსუალად, ეკლესიას მიმართა. „დემონებისგან განდევნაც“ არაეფექტიანი გამოდგა - ცხოვრების წესი კი შეიცვალა, მაგრამ სიზმარში ისევ ჰომოსექსუალად რჩებოდა. იქნებ ჯობია, „მკურნალობის“ სხვა მეთოდები გავიხსენოთ? ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკი ხომ არა, სადაც ჰიმლერის მითითებით მამაკაცის ჰორმონებით ამდიდრებდნენ ჰომოსექსუალებს? ელექტროშოკი? ამის ტრადიციაც არსებობს, ოღონდ 50-იან წლებში: უჩვენებდნენ შიშველი მამაკაცის ფოტოებს და დენს უშვებდნენ თავში... საროსკიპოებიც შეიძლება. მამამ თუ არ გაამართლა, ექიმს თავისი ასისტენტები უთუოდ ეყოლება.

რა შეიძლება მოგვიტანოს ასეთმა „მკურნალობამ“? დიახ, რა შეიძლება მოუტანოს ყოველ ჩვენგანს? რა შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას?

1. „ნამკურნალები ყმაწვილი“, რომელსაც თავისი იდენტობა წაართვეს, გადააკეთეს და დაანგრიეს, ცხადია, მოვა „რომელიმე 17 მაისს“ ტაბურეტკით ხელში; მოვა იმიტომ, რომ თავის სიძულვილს მოძალადე დედის, მოძალადე შვილის, კულტურის, ქვეყნის და პირველ რიგში საკუთარი თავის მიმართ, აუცილებლად სხვაზე გადაიტანს. ის უკვე ღრმადაა დარწმუნებული, რომ ავად იყო და რომ ჰომოსექსუალობა ავადმყოფობაა. ჰოდა როგორ არ შეუერთდება იმათ, ვინც ზუსტად მასავით ფიქრობს?! მართალია, დროდადრო, სიზმარში ისევ ესიზმრება შიშველი ბიჭები, უფრო მეტიც, ეაკულაციასაც ვერაფერს უხერხებს, მაგრამ „ექიმმა უთხრა“, რომ ეს ეტაპია - დაქორწინდება, ბავშვები ეყოლება და იცხოვრებს ბედნიერად.

2. „ნამკურნალები ყმაწვილი“ დაქორწინდება და მოვა პოლიტიკაში. ძალაუფლება რომ ექნება, იმასაც მოახერხებს, რომ დროდადრო, კონსპირაციულ ბინებში ყმაწვილები მიიპატიჟოს და გაერთოს ცოტა. აკი გვითხრა „ექიმმა“, ჰომოსექსუალს ბისექსუალად გადავაქცევო. ჰოდა, ხანდახან ხომ უნდა დაიკმაყოფილოს ახლა უკვე „ბისექსუალური ვნებები“? და ვინაიდან ჩვენს ქვეყანაში არაფერი იმალება, ეს ჩვენი პოლიტიკოსი შეიძლება მოკლან კიდეც და მერე საზოგადოებას მისი ორიენტაცია გაახსენონ, რათა არავის არ ჰქონდეს ეჭვი - აბა რამდენი ადამიანი განიცდის ამ ქვეყანაში ჰომოსექსუალის მკვლელობას? მით უმეტეს, რომ აგერ ექიმმაც ამაყად გვიამბო, როგორ მოკლა ჰომოსექსუალი ახალგაზრდა კაცში და როგორ „გადააკეთა“ ძვირფასი დედის თანხლებით.

დარწმუნებული ვარ, საქართველოში დადგება დრო, როცა ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიას წავიკითხავთ როგორც არარეალიზებული სექსუალობის ისტორიას. ასევე დათრგუნული სექსუალობის ისტორიას. ერთი პრობლემაა ადამიანი, რომელიც ვერ ხდება ბედნიერი, რადგან გარემოს, სოციუმის, მშობლების, თუ კულტურის გავლენით თავისი ცხოვრებით ვერ ცხოვრობს. მაგრამ მეორე პრობლემაა არარეალიზებული თუ დათრგუნულ-შეშინებული პოლიტიკოსი, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის სწორედაც რომ იმ „სიხარბის“ დასაძლევად, რასაც მისი სექსუალური კონსტიტუცია უქმნიდა. ჰოდა აბა როგორ უნდა ემსახუროს ქვეყანას, როგორ უნდა დაიცვას ქვეყნის კონსტიტუცია, როცა საკუთარ კონსტიტუციას და იდენტობას ღალატობს? უნდა კი ქვეყანას ეს არარეალიზებული, შეშინებული ადამიანები მმართველად? როგორ აბარებს ძალაუფლებას ხალხს, რომელსაც საკუთარი თავის ეშინია?

3. ყველაზე მთავარი: დაქორწინდება და შვილები ეყოლება.

ხუთ დღეში „ნამკურნალებს“, ცხადია, არავითარ შემთხვევაში არ ეყვარება ცოლი. ერთ მშვენიერ დღეს თუ ნერვებმა უმტყუნა, შეიძლება სწორედ უბედური ქალი გახდეს მისი დათრგუნული აგრესიის მსხვერპლი. ვინ-ვინ და „ლიგაგავლილ“ ყმაწვილს არასდროს დაავიწყდება, როგორ „გადააკეთეს“... და ახლა, დაქორწინებულმა, ვისზე უნდა იძიოს შური, თუ არა ოჯახის წევრზე?

ასე შეიძლება "ლიგაგავლილმა" ყმაწვილებმაც შეიტანონ წვლილი ოჯახში ძალადობის ისედაც გახშირებულ პრაქტიკაში. და ვინ იქნება ამ სიძულვილის მოწმე? ცხადია, ბავშვები. ამ ქვეყნის მომავალი. ის ბავშვები, რომლებიც უსიყვარულობის, სიძულვილის, უბედური მშობლების სივრცეში გაიზარდნენ... გაიზარდნენ იქ, სადაც „100 ლარად“ კოცნას სთავაზობდა ოჯახის წევრი.

მერე ეს ბავშვები მოვლენ პოლიტიკაში, ერთმანეთს დაერევიან... და „по ходу“ ვიცხოვრებთ სულ სიძულვილში.


ამერიკელები მოდიან!

რაკი არც ჟურნალისტების ინტერპრეტაციისათვის დაუბრალებიათ და არც არასწორი თარგმანისათვის, სარწმუნოა, რომ ამერიკელმა გენერალ-ლეიტენანტმა ბენ ჰოჯესმა, ევროპაში განლაგებული ამერიკის სამხედრო ძალების სარდალმა, სწორედ ის თქვა, რაც კიდევ ერთხელ საშინლად გააღიზიანებს რუსეთს და, პირიქით, გაამხნევებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც პრობლემებით სავსე დასავლეთისაგან ბოლო ხანს სულ უფრო მეტად გრძნობს თავს მიტოვებულად. ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტერმინი „წუწუნიც“ კი იხმარა თბილისის ამ მდგომარეობის დასახასიათებლად. 

მოკლედ, ვიდრე საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდოდა, საქართველოს ერთ-ერთი უმაღლესი ჯილდოს, „ოქროს საწმისის“ ორდენის კავალერი ამერიკელი გენერალი პირისპირ შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრსა და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელობას. რადგან გენერალი ჰოჯესი და მისი სარდლობა აშშ-ის შეიარაღებული ძალების იმ ქვედანაყოფს წარმოადგენენ, რომელიც უშუალოდაა პასუხისმგებელი საქართველო-აშშ-ის ერთობლივი სწავლებების ჩატარებაზე, საუბარი მომავალი წლისათვის დაგეგმილ სამხედრო სწავლებებზე, მათ შორის „Noble Partner“-ზეც ("სულგრძელი პარტნიორი") ჩამოვარდნილა. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაო დრო რჩება, ამერიკელ გენერალს მომავალ ერთობლივ მანევრებში უფრო მეტი ამერიკელი ჯარისკაცისა და შესაბამისი სამხედრო ტექნიკის გამოგზავნის პირობა დაუდია, თანაც საკმაოდ საინტერესო კონტექსტში.

„ამავე დროს, როდესაც ის საუბრობდა საქართველოში მომავალ წელს დაგეგმილ ქართულ-ამერიკულ სწავლებებზე, ბევრი საინტერესო ნიუანსი იყო. ჩვენ დილით გვქონდა შეხვედრა და ვილაპარაკეთ დეტალებზე. არ ველოდი, რომ ის აქაც გაიმეორებდა იმას, რაც ჩვენთან შეხვედრაზე თქვა. კერძოდ, ერთ-ერთი ამოცანა ამ ტრენინგისა იქნება ის, რომ ვნახოთ, რამდენად სწრაფად ჩამოვლენ ამერიკული სამხედრო ტექნიკა და ჯარისკაცები საქართველოს მიწაზე, გამომგზავრების ადგილიდან", - განაცხადა თინა ხიდაშელმა კონფერენციაზე სახელწოდებით „ევროპის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი ფრონტისპირა ქვეყნებში“ (ეკონომიის მიზნით სახელწოდებას ვამოკლებ - კ.ლ.). საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა არცთუ უსაფუძვლოდ აღიქვა „ძალიან მრავლისმთქმელად და მრავლისმეტყველად“ ამერიკელი გენერლის სიტყვები: "ჩვენ უნდა გამოვცადოთ, რამდენად სწრაფად მოვახდენთ რეაგირებას აგრესიის შემთხვევაში“.

და მართლაც, ამერიკელი გენერლის ფრაზას არანაირი ზედმეტი ინტერპრეტაცია და კომენტარი არ სჭირდება. ევროპაში აშშ-ის ძალების სარდლობის მთავარი დანიშნულება სწორედ ისაა, რომ ნატოელ მოკავშირეებთან ერთად თვალყური ადევნოს მთავარი გეოპოლიტიკური მეტოქის, რუსეთის არმიის მოქმედებებს, განსაზღვროს მოწინააღმდეგის განზრახვა და მზად იყოს ევროპელი მოკავშირეების მიმართ რუსეთის სავარაუდო სამხედრო აგრესიის აღსაკვეთად.

სწორედ ამ მიზნით ამოქმედდა ბოლო ხანს ნატოს ექვსი ახალი სამეთაურო ცენტრი ალიანსის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ფლანგზე, რასაც რუსეთმა „კონფრონტაციული ნაბიჯი“ უწოდა

მართალია, ნატოს სამეთაურო ცენტრი არ გახსნილა, მაგრამ ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრით, ალიანსის პოტენციური წევრი და ავღანეთში მოქმედ საერთაშორისო კოალიციაში სიდიდით მეორე სამხედრო კონტინგენტის მქონე საქართველო, აშშ-ის ყველაზე ერთგული პარტნიორია ვაშინგტონისათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.

ხოლო ჯარისკაცების და სამხედრო ტექნიკის გადასროლის სისწრაფის შემოწმება, რაზეც გენერალი ჰოჯესი თბილისში „სამხედროებისთვის დამახასიათებელი პირდაპირობით“ ლაპარაკობდა, სხვა არაფერია, თუ არა იმ სამხედრო სტრატეგიის ნაწილი, რაც ევროპის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ალიანსის სამხედრო ძალების ბრძოლისუნარიანობისა და ოპერატიული თავსებადობის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს.

მთავარია, რამდენად მზად არიან საქართველოს „სულგრძელი პარტნიორები“, რომ არა მხოლოდ სწრაფად შემოვიდნენ, არამედ საჭიროების შემთხვევაში სამხედრო ძალით დიდი ხნით დარჩნენ და დახვდნენ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოში ღრმად შემოჭრილ და ნატოში გაწევრიანების სურვილის გამო მეზობლების კიდევ ერთხელ დასჯის მსურველ რუსეთის ჯარებს. 


ლარის კურსი და ქვეყნის კურსი

„მეჭიაური, მეჭიაური!“.

ექიმის მოსაცდელშიც რომ მეჭიაურზე დაიწყეს მსჯელობა, საბოლოოდ მივხვდი რომ ამ რეალობას უკვე ვეღარასდროს გავექცეოდი. მორჩა, გათავდა, მისჯილი გვაქვს უკვე: დღეს „ალი და ნინო“, ხვალ თინა ხიდაშელის ჩაცმულობა, ზეგ ინგა, მერე ისევ „ალი და ნინო“... „მეჭიაური, მეჭიაური!“. არადა იმედი მქონდა, ექიმის რიგში ხალხი საერთო გასაჭირზე იმსჯელებდა - ვის როგორ ავნებს კონდიციონერი, ვის უჭირს დილით ცხვირით სუნთქვა... არა, მხოლოდ „მეჭიაური!“.

გამსინჯა. რა ეშველება, თქვენი აზრით, ქართულ კინოსო, მკითხა. რა ეშველება ამ ქვეყანას-მეთქი, შევუბრუნე კითხვა და ექიმისგან სრულიად დაიმედებული გარეთ გამოვედი.

სავალუტო ჯიხური ვაგზლის მოედანთან. დოლარის კურსი! უიმე. გამიკვირდა, რომ რამდენიმე დღეა, ამ თემაზე არაფერი მომისმენია. არადა, ზაფხულში, როცა „ალი და ნინო“ თავის ადგილზე იდგა და ბატონი მეჭიაური შვებულებაში ბრძანდებოდა, ლარის ვარდნა მედიის მთავარი თემა იყო. ეჭვი მაქვს, ექიმის მოსაცდელებშიც „მეჭიაურივით“ განიხილებოდა. განიხილებოდა იმიტომ, რომ ასე უნდოდა მედიას. იმიტომ, რომ სხვა არაფერი იყო განსახილველი. მეჭიაური და ჯაჭვლიანი ისვენებდნენ.

ახლა გავიხსენოთ, როგორ განიხილებოდა.

„ოცნებამ“ ძალიან ადვილად გამოიყვანა დამნაშავე - ეროვნული ბანკი, რომელიც, როგორც „ოცნების“ აქტივისტები ბრძანებდნენ, „ჩვენში დარჩეს და ნაცების ხალხითაა დაკომპლექტებული“... ჩვენში დარჩა, ცხადია. კამერების წინ კი საუბრობდნენ არა მარტო ქადაგიძეზე, არამედ პანიკაზე, რომელსაც პირველ რიგში „სიცრუის მანქანა“, რუსთავი-2 თესავს ქვეყანაში. ოპოზიცია? ნუ, ოპოზიცია რის ოპოზიციაა, ყველაფერი ხელისუფლებას რომ არ დააბრალოს - „ოცნების” „უგუნურ ეკონომიკურ პოლიტიკას“. ამ დოლარმა თუ ლარმა, უკვე მერამდენედ გახლიჩა ქართული საზოგადოება. არა, თავი დავანებოთ ჯერ საზოგადოებას. შუაზე გახლიჩა ქართული პოლიტიკური სივრცე და მედიას საზაფხულო დაძაბულობის შექმნის არაჩვეულებრივი საშუალება მისცა - ორი პოლიტიკური ძალა ერთმანეთს აბრალებდა ქვეყანაში შექმნილ სავალუტო კრიზისს, მაშინ როცა ეროვნული ვალუტა დოლართან შედარებით მთელ მსოფლიოში ეცემოდა.

სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ხელისუფლებამ ლარის ვარდნის პირველ ეტაპზე სწორედ „რეგიონში შექმნილი ვითარება“ გაგვახსენა (თუმცა კრიზისი არ ახასიათებდა მხოლოდ რეგიონს), მაგრამ როგორც კი დარწმუნდა, რომ ეს არგუმენტი არ მუშაობს და, რაც მთავარია, როგორც კი აუცილებელი გახდა პოლიტიკურ ოპონენტზე შეტევა, ისევ ეროვნული ბანკი და „ცრუ ექსპერტების“ თემა წამოწია წინ. გადასარევად მიხვდა, რომ ხელისუფლების შესანარჩუნებლად მტრის ხატები აუცილებელია, სამი წლის გამოცდილებაც ჰქონდა - ლაპარაკობდა ნაციონალების „კრიმინალურ რეჟიმზე“, ლაპარაკობდა გაუთავებლად, თუმცა ამ საქმეების უმრავლესობა ისევ გამოუძიებელი დარჩა. და არა იმიტომ, რომ ვერ იძიებდა, როგორც ამას გულუბრყვილოდ იმეორებს ზოგიერთი. უბრალოდ, საჭირო იყო ეს ხატი, რომელსაც ყველაფერს დააბრალებდი - 13 ივნისის ტრაგედიით დაწყებული, ფინანსური კრიზისით დამთავრებული. და ამას იმიტომ მიხვდა, რომ დისკურსი იყო ასეთი, თუ გნებავთ - „დაკვეთა“. არა მარტო ეკონომიკური, არამედ კულტურულიც. საუკუნეების მანძილზე თავის თავში ჩაკეტილი კულტურული სივრცე, რომელიც წყეულმა ოკუპაციამ და სტალინიზმმა კიდევ უფრო ჩაკეტა და დააშორა მსოფლიოს, მიჩვეული იყო ასეთ არსებობას.

„ვენაცვალე უწინდელ დროს! ყველაფერი მაშინ თავის დონეზედ იყო მოყვანილი, ყველა თავის ქერქში იყო, ვენაცვალე“... ცდებოდა ლუარსაბი. ასეთი დრო სულ იყო. ასეთი დრო სულ არის საქართველოში.

რა შეიცვლებოდა იმ შემთხვევაში, თუკი ხელისუფლებას თუ არა, თუნდაც იმავე „სიცრუის მანქანას“ ნორმალურად რომ აეხსნა ჩვენთვის, რა ხდება დღეს მსოფლიო ეკონომიკაში, ვისზე ვართ მიბმული და რატომ არ შეიძლება არ ეცემოდეს ლარი საქართველოში? რა შეიცვლებოდა იმ შემთხვევაში, თუკი ქართული ტელევიზიები საინფორმაციო გამოშვებებს არა მეჭიაურით, არა ”ალი და ნინოს” დაზიანებული ქანდაკებით, არამედ იმ სირიელი ბავშვის გვამით დაიწყებდნენ, ზღვამ რომ გამორიყა ბოდრუმის სანაპიროზე? იმ ასი ათასი დევნილის სახეებით დაიწყებდნენ, არც ერთი სივრცე რომ არ იღებს - არც ევროპა და არც აზია? სისასტიკეზე, გულგრილობაზე, სიხარბეზე, ადამიანურ მსხვერპლშეწირვაზე, სოლიდარობაზე მსჯელობით რა შეიცვლებოდა?

„დონე შეიცვლებოდა“. უმნიშვნელოდ, მაგრამ მაინც. შანსი გაჩნდებოდა“ „უძველეს ევროპელს“ ანუ ქართველს თავისი თავი მსოფლიოს ნაწილად ეგრძნო და აღარ დარჩენილიყო შვებულებიდან გამოსული მეჭიაურის ამარა. „დონე“ რომ იცვლება მერე არის შანსი ყველაფერი შეიცვალოს - ლარიც გამყარდეს და ძეგლიც არ გაუვარდეთ ხელიდან. რაც მთავარია, არის შანსი, იმის ძეგლები აღარ დაიდგას, ასე მარჯვედ რომ ჩაგვკეტა და დაალპო ყველაფერი თავის დროზე.

                                                      * * *

ეს ტელევიზიაა და ადამიანთა ვიწრო წრე, მშრომელ კაცს კი სულ არ აინტერსებს არც „ალი და ნინო“ და არც მეჭიაურიო - იტყვით თქვენ.

ჰო, მეც ასე მეგონა, სანამ საავადმყოფოდან გამოსულმა ბაზრობას ჩავუარე და ჩურჩხელის ყიდვა მომინდა:

„გიცანით. ჯაჯანიძის შოუში გნახეთ ამას წინათ, ბატონო!“ - მითხრა უსაყვარლესმა კახელმა ქალმა. მართალია, სახელი არ ახსოვდა. ერთი ჩურჩხელა მაინც მუქთად მომცა.

სექტემბერი 2015

კალენდარი

ბლოგერები

სხვა მასალები

პროგრამის შესახებ

გამოვიდა ახალი ქართული ფილმი? ტელევიზიამ ახალი სერიალი გაუშვა? რამე საინტერესო სიმღერა გამოჩნდა? „ნიკოს პოდკასტი“ მის ავ-კარგს დაწვრილებით განიხილავს. თუ ქართული ახალი არაფერია, მაშინ უცხოურზე ლაპარაკობენ.
გაგრძელება

ნიკო ნერგაძე

ნიკო ნერგაძე ათ წელზე მეტია, რაც რადიო თავისუფლებაში მუშაობს, როგორც სხვადასხვა გადაცემის წამყვანი. ზოგს არა უშავდა, ზოგი კი, გულზე ხელი რომ დავიდოთ, უკეთესიც შეიძლებოდა ყოფილიყო. ნიკო თავს ასევე ბლოგერადაც მოიხსენიებს, იმისდა მიუხედავად, რომ ხუთი წლის განმავლობაში ათიოდე პოსტი აქვს გამოქვეყნებული.
გაგრძელება

პროგრამის შესახებ

პროგრამის წამყვანი ნინო გელაშვილი დილის სტუმართან და თქვენთან ერთად ისაუბრებს მომხდარზე, მოსახდენსა და იმაზე, რისი ცოდნაც გაგვიადვილებს გადაწყვეტილებების მიღებას.
გაგრძელება

ნინო გელაშვილი

დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი. ჟურნალისტური საქმიანობა სტუდენტობისას, 1992 წელს დაიწყო გაზეთ „დრონი“-ში. 1995 წელს რადიო თავისუფლების უშტატო კორესპონდენტი გახდა.
გაგრძელება

თქვენი პუბლიკაციები

ძვირფასო მეგობრებო,

რადიო თავისუფლების რუბრიკაში „თავისუფალი სივრცე“ შეგიძლიათ საკუთარი ბლოგებისა და პუბლიცისტური სტატიების გამოქვეყნება.

ტექსტი არ უნდა აღემატებოდეს 700 სიტყვას.

რედაქცია იტოვებს უფლებას, საკუთარი შეხედულებისამებრ შეარჩიოს ტექსტები გამოსაქვეყნებლად. ავტორებს ვთხოვთ, გაითვალისწინონ რადიო თავისუფლების სარედაქციო პოლიტიკა, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ განყოფილებაში „ფორუმის წესები“.

ტექსტები ქვეყნდება უცვლელად, რედაქტირების გარეშე.

მასალები მოგვაწოდეთ მისამართზე: tavisupleba@rferl.org
(subject-ში ჩაწერეთ „თავისუფალი სივრცე“)

ყველაზე პოპულარული